Fordybelse kan være udskydelsesadfærd!

Skrevet af Abelone Glahn

En undersøgelse, som ASE netop har lavet, viser, at selvstændige holder markant mindre ferie i år, fordi krisen har gjort, at de enten skal løbe stærkere for at indhente handel, de har mistet, eller fordi de har måttet fyre folk og selv overtage deres job.  

Men det kan også være, at de selvstændige holder mindre ferie, fordi de er på efteruddannelse – i hvertfald var der et pænt stort hold selvstændige på Sommerskole for selvstændige hos Trine Kolding i går på La Oficina på Frederiksberg.  

Overspringshandlinger avler overspringshandlinger så din tid kan hurtigt gå med det forkerte

Alle kursisterne fik Trines bog, som ses i forgrunden

 

Nogle af Trines guldkorn var:  

Vejen ud af oversprings-handlinger er at finde ud af, hvorfor man springer over.
Det er tabubelagt at have udskydelses-adfærd. 

Der er ikke så mange, der taler om, at det for eksempel også er udskydelsesadfærd at bruge rigtig meget tid på den opgave, man kan lide at lave!
Man fordyber sig unødigt, og arbejder faktisk mindre effektivt hen mod det mål, man har sat sig for den samlede indsats i virksomheden. 

Lav derfor klare, målbare mål hver måned.
At have klare målelige mål for sin virksomhed er grundfundamentet for ens virksomhed.
Alle værktøjer til tidssstyring virker kun, når vi har nogle klare mål og ved, hvad vi vil bruge tid på, ellers ender du med at løse opgaver i den rækkefølge, de kommer ind, eller i den rækkefølge, som nogen råber sig plads til.  

At have konkrete mål gør, at du kan se vejen foran dig.
Hvor mange kunder skal vælge mig hver måned, hvem vil jeg have til at vælge mig, og hvor mange enheder skal jeg sælge for at nå det mål, jeg har sat? kunne være målelige mål.  

Mere i Trines bog.  

Jeg er helt sikker på, at deltagerne lige som jeg, på vejen hjem tænkte meget over tidsbudget og over, hvordan man undgår at miste fokus på målet – for tit.  

Find Trines skabelon til Tidsbudget her:  

Der er to sommerskoler tilbage:
  

Det virtuelle håndtryk skal plejes på nettet

Det virtuelle håndtryk indgår i kursusmaterialet

 

Tirsdag den 27. juli underviser jeg selv i Onlinemarkedsføring med fokus på blogs og sociale medier. 

 

Bogen Rum til at arbejde skrevet af Pia Jønsson

Bogen indgår i kursusmaterialet

 

Tirsdag den 10. august underviser Pia Jønsson i, hvordan man finder og skaber de bedste rum til sit arbejde – noget, der også blev fremhævet vigtigheden af i går hos Trine, fordi mange overspringshandlinger finder sted, fordi man simpelthen ikke har det bedste arbejsrum om sig, hverken fysisk eller psykisk.
Pia vil komme ind på, hvordan man skaber det.Tilmeld dig sommerskolerne her:

Skriv kommentar 7. juli 2010 kl. 18:05

Få dig et advisory board

Skrevet af Pia Joensson

Et advisory board kan hjælpe dig med at opbygge din virksomhed

Et advisory board er en uformel variant af en professionel bestyrelse, der kan hjælpe dig til at udvikle din virksomhed og eksekvere din forretningsstrategi. Forskellen på et advisory board og en bestyrelse er, at et advisory board ikke har nogen formel magt. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at følge de råd, dit advisory board giver dig – men du skal være klar til at tage imod dem, ellers giver det ikke mening.

Sammensæt dit advisory board af tre til fem mennesker med kompetencer, der supplerer dine egne, såvel fagligt som menneskeligt, og som har forskellige indfaldsvinkler til det at drive virksomhed. Brug dit advisory board aktivt, for de er dedikerede ambassadører for din virksomhed og vil dig det bedste. De kan blandt andet hjælpe dig til at styrke din markedsposition og prioritere indsatsområder, men kan altså ikke bestemme, hvilken retning og hvilke mål, du skal arbejde efter.

Lav en klar aftale med medlemmerne om, hvad du forventer, de skal bidrage med, hvor ofte I skal mødes, og hvordan de bliver honoreret for deres indsats. Mange er glade for at få deres viden og ekspertise i spil i en anden sammenhæng, end de gør i deres daglige arbejde og vil opfatte det som en tillidserklæring at deltage i en backinggruppe for din virksomhed. I nogle tilfælde er gode middage med mulighed for netværk medlemmerne imellem derfor betaling nok.

Skriv kommentar 21. oktober 2009 kl. 11:28

Drøm dig til de rigtige rammer

Skrevet af Pia Joensson

På arbejde i Valencia - det kan være meget inspirerende at skifte rammer en gang imellem.

Du kan bruge et drømmescenarie med dig selv som hovedperson til at få klarhed over, hvordan du ønsker, at dit arbejdsliv ideelt set skal tage sig ud. Selvom du måske drømmer om noget, der ligger ganske langt fra virkeligheden, får du temmelig sikkert nogle skæve ideer, som du kan realisere i en eller anden modereret form.

Sådan gør du

Fat tastaturet og sæt scenen for dit arbejdsliv. Hvor vil du sidde og arbejde, hvis alt er muligt? Derhjemme, i et kontorfællesskab, på en sydhavsø? Hvordan skal dit kontor være indrettet? Strømlinet minimalistisk, rodet kreativt, praktisk overskueligt? Hvilke mennesker med hvilke kompetencer vil du gerne være omgivet af eller have inden for rækkevidde? Mennesker med mikrovirksomheder, fagfæller? Når du har beskrevet de ydre rammer, er du klar til at skrive løs om en arbejdsdag, som du ønsker, den skal forme sig, fra den begynder til den slutter. Hvad laver du? Hvordan griber du det an? Har du mange forskellige typer af opgaver eller én opgave ad gangen? Hvordan holder du pauser? Netværker du i løbet af dagen? Hvordan bruger du nettet? Går du til møder? Jo flere detaljer du fylder på, desto mere stof har du at arbejde videre med, når du senere skal skabe eller justere virkelighedens rammer for dit arbejdsliv. Beskriv en hel arbejdsdag og gerne flere dage. Men skriv i nutid og begynd for eksempel noget i stil med: “Jeg træder ind ad døren til mit kontor. Tænder computeren. Sniksnakker med kollegerne i køkkenet, mens jeg tilbereder min ingefær-smoothie. Så ind ved computeren og læse mails. Hov, der er kommet svar fra den nye kunde i Italien….”

Husk, at du kun skriver dette som inspiration til dig selv, ikke for at få Nobels Litteraturpris, så smid fluks eventuelle skriveblokeringer over bord og lad dig rive med af fortællingen om dit ideelle arbejdsliv. Slå også den kritiske sans fra og lad være med at tænke over, hvad der er praktisk realisabelt. Når drømmescenariet om dig selv er skrevet færdig, skal du lægge det fra dig nogle timer…

…så er du klar til at læse historien om dig selv igennem med friske øjne. Hvad siger teksten egentlig om dine drømme? Måske kan du læse mere ud af historien, end du var opmærksom på, da du skrev den – især hvis du formåede at skrive løs uden at tage stilling undervejs. Er der noget, der springer i øjnene? Noget du kunne indarbejde i dit arbejdsliv? Vurdér, hvad der er realisabelt.

Lad pennen flyde

I litteraturen kaldes det at lade ordene strømme ned på papiret uordnet og associativt stream of consciousness. Drømmemetoden, der er beskrevet her, er inspireret af Walt Disneys såkaldte kreativitetsstrategi, som jeg efterhånden har benyttet i mange sammenhænge. Princippet er, at man udfolder alle de kreative og skæve ideer, inden man tager kritisk stilling til, om de er realiserbare. Metoden kan hjælpe os ud af vanetænkningen og give plads til at krydse ideer, vi ikke troede det muligt at forene. Det var sådan den flyvende elefant Dumbo blev skabt.

Skriv kommentar 9. oktober 2009 kl. 12:46

Kontor ude eller hjemme?

Skrevet af Pia Joensson

Er du glad for de fysiske rammer for din virksomhed? Måske er du ved et tilfælde havnet i hjørnet af stuen, dengang du etablerede din mikrovirksomhed, og sidenhen har du ikke rigtig fået taget stilling til, om det er den rigtige løsning. Det kan også være, at din virksomhed i nogle år har haft til huse i et kontorfællesskab, som du egentlig er vokset ud af.

De fysiske rammer, der synes optimale det ene år, er det ikke nødvendigvis det næste. Rammerne skal hele tiden understøtte de mål og visioner, du har for din virksomhed – og befordre den arbejdsglæde, der skal til, for at du kan trives. Der er heldigvis mange forskellige muligheder for at bosætte sig med sin mikrovirksomhed. Muligheder, der kan bruges alene eller i kombination. Dem skriver jeg om i et kapitel i Rum til at arbejde. Erhvervsbladet bringer den 18/9-09 to artikler baseret på det kapitel. Artiklerne handler om vigtigheden af at tage aktivt og løbende stilling til, hvor du vil bo med din mikrovirksomhed, og om de muligheder der er.

Skriv kommentar 18. september 2009 kl. 06:34

Bøger til selvstændige: