Når du skal arbejde med en freelancer:

Skrevet af Abelone Glahn

Når man som arbejdsgiver eller som hovedentreprenør skal arbejde med mikrovirksomheder og freelancere som underleverandører eller som midlertidig arbejdskraft med specialkomptence, er der er en række punkter, som arbejdsgiveren skal være opmærksom på:

Tænk langsigtet – du skal opbygge en relation, der skal holde længe. I skal behandle hinanden ordentligt, og finder du først en god mikro, som løser den opgave, du har stillet, kan det betale sig at holde kontakten, fordi du så slipper for at skulle starte forfra med en anden.

Hav en helhedsforståelse for, hvad der kan lægges ud til eksterne og hvad det vil være fornuftigst at holde inden hus. Vælg det, som den eksterne er bedst til. Så får du mest for pengene.

Beskriv opgaven med målbare mål – sørg for at opgaven er beskrevet på en måde, så I for eksempel har fastlagt midtvejspunkter, hvor resultaterne kan måles. Sørg for, at de opstillede krav vitterlig også er realisitske at måle på: Hvordan vil I for eksempel måle, om mikrovirksomheden, der påstår at kunne lave forbedringer i ledelsen, vitterlig også har gennemført forbedringer. Nogle gange kan opgaven være svær at måle på, og det er vigtigt, at I bliver enige om, hvad der skal måles og hvornår.

Sæt et godt team sammen – sådan at den løst tilknyttede også efterlader noget viden blandt dine medarbejdere, når vedkommende er rejst igen.

Lær at forhandle – mærkeligt nok er der rigtig mange mellemledere, der ikke har købmandsskabet i sig, og er uvante med at forhandle en kontrakt, der er god for begge parter.

Se på mikrovirksomhedens netværk – når du hyrer en mikro, er det ikke kun personen selv, men også det netværk, vedkommende har, der kan komme i spil. Mikroen kan tit finde lige den rette person til en yderligere opgave, så du selv slipper for at skulle ud at lede.  Og har du først tillid til din mikro, er det ret sikkert, at vedkommende henviser til andre, som du kan have tillid til.

Læs  iøvrigt artiklen her på Mikronet

Skriv kommentar 24. januar 2010 kl. 18:11

Mikro Business samler selvstændige, freelancere og mikrovirksomheder

Skrevet af Abelone Glahn

Her vil du kunne læse blogindlæg, finde bøger og få tips og råd, samt praktiske værktøjer til at drive din mikrovirksomhed på professionel vis.
Ved årsskiftet 2009-10 skiftede Børsens Forlag navn til L&R Business og ved samme lejlighed overtog forfatter og blogger Abelone Glahn sitet BørsenMikro og viderefører nu indhold og bogsalg her på Mikro Business.

Skriv kommentar 3. januar 2010 kl. 17:50

Stor succes med BusinessBrunch

Skrevet af Abelone Glahn

Den føromtalte Business Brunch og nytårskur blev en stor succes – vi mødtes 63 virksomheder og fik et godt foredrag af Peter Lind Nielsen om, hvordan man skriver aftaler med hinanden, og bagefter var der businessdating som på speed – på 20 minutter nåede man at tale med 10 mennesker, hvis man altså overholdt tiden 🙂

Det principielt vigtige ved denne brunch var, at det var første gang, man på forholdsvis uformel og dog faglig vis mødte,  nye og gamle virksomheder, små og store.
Hvis et udkantsområde – som vi jo bliver kaldt på Lolland og Falster – skal overleve og vækste, er det vigtigt , at også lokale lærer at bruge hinanden.

Fleksibel arbejdskraft lige for næsen af jer
Den bevidsthed havde de små virksomheder helt tydeligt, for dem var der flest af, men de lidt større udeblev.
Det overrasker mig ikke, men det skuffer ( “Mor er ikke vred, Mor er skuffet”).

For der er så mange muligheder for vækst for begge parters vedkommende, at det er synd, de større ikke dukkede op – i finanskrisetider, recession og på samme tid innovative tider er det vigtigt, at man ser potentialet i nogle af mikrovirksomhederne, der har præcis den kompetence, der skal til for at en større virksomhed kan vokse – det gælder for eksempel interim managere, det gælder databasespecialister, det gælder kommikationsfolk, der ikke skal fastansættes, men løse ad hoc opgaver.

Også en chance for det offentlige
Blandt deltagerne var også en række kommunale ansigter – og dette var en stor glæde, for også offentlige instanser skal huske, at de kan vælge freelancere, præcis ligesom det private erhvervsliv kan vælge freelancere. Det offentlige glemmer engang imellem at se sig selv som arbejdsgiver også for vores type mikrovirksomheder.

Og hvis en kommune har en ambition om at gøre noget erhvervsrettet for at fremme mikrovirksomheder – hvilket man for eksempel gør her på Lolland Falster, hvor jeg bor – så må man også lade handling følge ord og sørge for, at det offentlige bruger mikroer.

Men, Rom blev ikke drukket på en dag, og der kommer et nytår efter dette, så velkommen næste år til brunch – og lidt mere sparring.

Tilføjet 25.01.09:

Her er artiklen om arrangementet i Erhvervsrådets eget nyhedsbrev.

Skriv kommentar 21. januar 2009 kl. 20:55

Fuldt tilfreds med mindre end 4 ansatte

Skrevet af Abelone Glahn

Nu må vi snart lære at måle på andre måder end i antal ansatte og omsætning
Codan og Væksthus Hovedstadsregionen
har undersøgt, hvad der er vigtigst for selvstændige med under fire ansatte.

To ud af tre siger, at frihed er den vigtigste grund til at være selvstændig og friheden hæges der om.
Det er ikke så overraskende.
Men hvad der måske kan være tankevækkende, er, at kun 13 procent ønsker at vokse for at tjene flere penge. De er simpelthen godt tilfredse.

Lige over halvdelen, nemlig 54 % af de adspurgte, har ikke vækstambitioner i traditionel forstand:
De svarer, at de er tilfredse med den nuværende situation eller at de ikke ønsker at sætte deres afhængighed på spil.

Er den snart feset ind?
Personligt er jeg ikke  overrasket over disse resultater. Det er nok mere dem, der laver undersøgelsen, der bliver overraskede, når det igen og igen siges, at der er nogen, som er tilfredse nok med at være mikrovirksomhed.

Det er ikke det samme som at disse små virksomheder ikke skaber vækst! og det overses gang på gang. De små virksomheder er gode til at have en spidskompetence, der efterspørges af større virksomheder og er gode til at komme ind i perioder med denne spidskompetence.

De små virksomheder er ofte katalysatorer for vækst.

Nu må vi have nye vækst-parametre!
Og det ville være så befriende dejligt, hvis man holdt op med at måle på almindelige vækstparamentre og begyndte fra det offentliges og fra erhvevslivets side at tage fat om en ny definition af, hvad vækst er.

Vækst og evnen til vækst måles for eksempel ofte på om man er risikovillig. Men helt ærligt, den seneste finanskrise har lissom vist lidt om, at det ikke nødvendigvis er rentabelt at være risikovillig som for eksempel Roskilde Bank.

Nu må vi snart have gang i en ordentlig diskussion om, hvad vækst skal måles på, ellers bliver også mikrovirksomheder ved med at blive målt på nogle paramtre, der er helt irrelevante for den type virksomhed, de driver.

1 kommentar 4. oktober 2008 kl. 13:55

Endelig nogle tal for mikrovirksomheders virke – hør mere på Iværk07

Skrevet af Abelone Glahn

På rådgivningsmessen Iværk07 vil netværket for mikrovirksomheder og freelancere, Mikronet præsentere resultaterne af en undersøgelse, som er foretaget sommeren over blandt Mikronets næsten 300 deltagere.

Resultaterne vil blive foldet ud: fredag den 14. september klokken 15.00 på Hjørnet, i Forum i København.

Blandt de highlights, der kan trækkes talmæssigt ud, er dette:

  • Omkring 12 % af virksomhederne har en omsætning på over 700.000 kroner om året. Det er altså ikke peanuts, der omsættes for.
  • 70 % ser virksomheden som en fuldtidsbeskæftigelse, og 30 % som en bibeskæftigelse. Mikrovirksomheder opfatter sig altså langt fra som hobbyvirksomheder.
  • 84 % af virksomhederne har en person med en videregående uddannelse i spidsen.
    Kun 11 % har en faglig erhvervsuddannelse (teknisk skole eller handelsskole) og meget få er uden erhvervskompetencegivende uddannelse.
    Mikronet synes således i høj grad at tiltrække veluddannede mennesker.
  • 53 % er i høj eller nogen grad er blevet mindre bekymret for at samarbejde med konkurrenter efter at være indgået i Mikronets aktiviteter, der netop har været rettet mod at etablere konkollegaskaber frem for konkurrence.
  • 52 % har tilsvarende fået styrket deres selvtillid som mikrovirksomheder, og 49 % er blevet bedre til at markedsføre sig selv
  • Tilliden til råd og erfaringer fra andre mikrovirksomheder er voldsomt meget større end tilliden til privat rådgivning, offentlig iværksætterrådgivning og banker.

Skriv kommentar 10. september 2007 kl. 14:07

Mikrovirksomheder er katalysatorer for vækst

Skrevet af Abelone Glahn

vækst gennem mikrovirksomheder og freelancere

Vi er mikrovirksomheder. Vi er selvbeskæftigede. Og vi er også vækstskabere.

Mikrovirksomheder og vækstskabere er ikke to modsætninger. De er tværtimod ofte hinandens forudsætninger.

Højtuddannet arbejdskraft giver dokumenteret
værdiskabelse i de små og mellemstore virksomheder:

* Den første ansatte akademiker medfører en vækst på 5 arbejdspladser 4 år senere.
* Små og mellemstore virksomheder har 2-3 gange så stor sandsynlighed for at udvikle nye produkter og services i forhold til virksomheder, der ikke har ansat en højtuddannet.
(Undersøgelse fra 2004 af højtuddannede i virksomheder, Rambøll Management.)

Undersøgelsens leder Christian Bason, forfatter til Arbejdets nye ansigter:
Højtuddannede frie agenter bidrager på samme måde til vækst og fornyelse.

Skriv kommentar 12. marts 2007 kl. 13:20

Hvor mange mikrovirksomheder findes der i Danmark?

Skrevet af Abelone Glahn

Desværre er der ikke nogen ny, konsistent opgørelse over dette.
Den seneste undersøgelse blev foretaget i 2001 og omfattede, hvad der blev kaldt “atypisk beskæftigede”.

Ifølge denne er der pr 2001:

4-7 % erhvervsaktive lever af atypisk beskæftigelse sammenstykket af forskellige typer indtægter, herunder også almindelige lønindkomster eller overførselsindkomster. Det svarer til 92.000-161.000 mennesker.

Kun omkring 1 procent erhvervsaktive lever udelukkende af atypisk beskæftigelse, svarende til 23.000 mennesker.

Tallet er stigende, men ventes ikke at overstige 10 % af den samlede arbejdsstyrke, svarende til ca 280.000 i dag.

Skriv kommentar 12. marts 2007 kl. 13:19

Hvor mange mikrovirksomheder findes der i EU?

Skrevet af Abelone Glahn

Mikrovirksomheder i EU i 2006

(Lilla) Mikrovirksomheder 1 – 9 ansatte
(mørkeblå) Små virksomheder 10 to 49 ansatte
(lyseblå) Mellemstore virksomheder 50 to 250 ansatte
(gul) Store virksomheder over 250 ansatte

EU-opgørelse fra 2006

Undersøgelsen viser, at mikrovirksomheder ikke nødvendigvis er bange for at vokse, ej heller i traditionel forstand:
more than 10% of one-person enterprises would recruit, if they were burdened by less red tape. As these enterprises make up more than half of all businesses in the EU this could translate into 1.5 million new jobs!

Think Small firstsiger EUs program for små og mellemstore virksomheder

We know very well ,that a small business is not managed like a big one,
that a micro enterprise is not managed like a medium-sized firm,
and that family business are seldom multinationals.
Even beyond the fact, that they have very different levels of resources,
all businesses have different characteristics.
It is important, therefore, to identify the different stakeholders and to make sure that all of them can make their opinions heard.”

Françoise Le Bail, SME Envoy and Deputy Director-General for DG Enterprise and Industry.

1 kommentar 12. marts 2007 kl. 13:19

Bøger til selvstændige: