Sygdom – 120 sygedagesreglen

Skrevet af Anette Sand

Med 120 sygedagesreglen kan man opsige funktionærer med en måneds varsel, når de har været syge i 120 sygedage inden for 12 på hinanden følgende måneder.

120 sygedagesreglen for funktionærer gælder kun, hvis den specifikt er nævnt i ansættelseskontrakterne. Derfor skal man tjekke sine kontrakter for den formulering. Og opsigelsen skal ske i umiddelbart forbindelse med, at de 120 sygedage er opnået. Ikke f.eks. en måned senere, så mister man rettigheden.

Der er ikke nogen begrænsning på, hvor længe en virksomhed skal betale løn under sygdom til en funktionær, hvis ikke man har 120 sygedagesreglen, men meget ofte vil der være andre forhold, som gør, at man kan opsige alligvel. Enten med begrundelse i medarbejderens eller virksomhedens forhold. Man kan godt opsige en medarbejder, hvis der ikke er udsigt til, at vedkommende bliver rask igen – din virksomhed skal ikke lukke, fordi du ikke har råd til at betale løn under sygdom.

Opsiger man en funktionær uberettiget, vil der være tale om at betale en godtgørelse for uberettiget opsigelse af funktionær. Godtgørelsen bliver fastsat som et antal månedslønninger ud fra kriterier som ansættelsens varighed og personens alder, og man skal have været ansat i mindst 12 måneder, før det overhovedet udløser en godtgørelse.  Max. er 6 måneders løn.

Sygefravær, som strækker sig ud over 10 dage årligt, er et højt sygefravær, og som arbejdsgiver bør man tale med medarbejderen om, hvad der kan være galt. Sygefraværets placering har betydning for, hvor alvorligt man tager sagen,som regel er der ingen grund til bekymring. Hvis der er er tale om “mandagssyge”, dvs. hyppigt fravær på bestemte dage, så kan det som regel løses ved at man taler om tingene og medarbejderen får en mere fleksibel arbejdstid eller går ned i tid – eller hvad der nu skal til.

Som udgangspunkt har medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst – ingen ret til barns 1. og 2. sygedag. Så hvis der er et problem på hjemmefronten, kan medarbejderen blive presset til at melde sig selv syg, for at få tingene til at hænge sammen, det er jo ikke alle småbørnsfamilier, der har et godt netværk. Hvis det er den type problemer, man møder, er det meget vigtigt, at de kommer frem i lyset, så man kan finde en løsning. Hos os handler den om en afspadseringskonto, som er større hos småbørnsmødrene end hos alle andre.

Jeg har en medarbejder, som tre momsafregninger i træk har haft egen eller barns sygdom lige op til deadline. Og der er virkelig ikke noget andet end sort uheld til grund for det. Vi planlægger derfor hendes sager, så de er lukket i god tid inden momsafregningen, hun har selv taget initiativ til ændringen, og det fungerer fint.

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 2. januar 2008 i kategorien: Personale . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: