Storkontorer – fremmende eller hæmmende for effektiviteten?

Skrevet af Trine Kolding

                                 storkontor
I mit arbejdsliv har jeg med få års intervaller skiftet mellem små og store kontormiljøer. Første gang jeg stiftede bekendtskab med storkontor-konceptet, sad jeg med to meget talende herrer placeret henholdsvis foran og bagved mit skrivebord. Selv er jeg godt skåret for tungebåndet, men her mødte jeg alligevel mine overmænd – især i lydstyrke. Resultatet blev, at jeg adskillige gange hver dag måtte bede dem dæmpe sig og undgå at tale hen over hovedet på mig. Til sidst flyttede vi pladser, så jeg fik et mere stille hjørne.

Storkontorer er fyldt med støj
En stadig større del af arbejdsstyrken deler kontor med mange kolleger, og afbrydelser og højt støjniveau er i dag et fast punkt på listen over udfordringer, når jeg holder kurser. Adskillige undersøgelser peger da også på, at larm og afbrydelser på arbejdspladsen medfører træthed og koncentrationsbesvær. Og støj avler desværre øget støj. Jo højere støjniveauet er, jo højere taler vi – og så den onde cirkel svær at bryde.

Uenige eksperter
Eksperter er uenige om, hvordan problemet skal tackles. Nogle taler for regler for adfærd og kommunikation, mens andre mener, det er en falliterklæring, fordi det i så fald vil være de utilfredse, der bestemmer, og så skal de øvrige til at lave om på os selv. Denne argumentation forstår jeg ikke helt, for kompromis’er og hensyn til hinanden er vel en forudsætning for en velfungerende arbejdsplads?

Strategisk indretning og varierede arbejdsformer
Som sagt har jeg selv skiftet adskillige gange mellem forskellige kontorformer, og det slår mig, at jeg ved hvert skift tænker: “Ah, det var dejligt at få mit eget kontor” eller “Ah, det var dejligt at komme ud til noget liv og aktivitet igen”. Pointen? Variation virker for de fleste af os. Og måske ligger løsningen lige for:

Drop forestillingen om, at vi enten skal sidde alene eller blandt mange. Bland formerne, så vi afhængig af arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer kan skifte plads. Eksempel: På en tidligere arbejdsplads indrettede vi et stillekontor, hvor vi kunne sætte os ind, hvis en opgave krævede særlig koncentration. En anden mulighed er at oprette eller udnytte muligheden for at arbejde hjemme ind i mellem. De fleste oplever, at både energi og effektivitet stiger, når vi skifter miljø og får luftforandring.

flex_og_storrum.jpg
Billede af flex- og storrum, hvor der er mulighed for forskellige arbejdsformer (fra Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside: www.ses.dk)

Pladsen er ikke det rette sted at spare, så indret ekstra mødelokaler, hvor medarbejdere kan sætte sig ind, så de undgår at forstyrre de øvrige kolleger i storkontoret. Kort sagt: Tænk mere kritisk over indretningen. Hvis storkontorerne skal give mening og effekt, skal indretningen give mulighed for forskellige arbejdsformer.

Halv fridag eller effektivitetsfremmer?
Og endelig er det vigtigt at skabe en kultur, hvor det er tilladt at benytte sig af de forskellige muligheder. Mange arbejdskulturer er desværre håbløst gammeldags i deres indstilling til f.eks. hjemmearbejdspladser. Her bliver det nemlig stadig anset for at være en halv fridag i stedet for en mulighed for at øge koncentration og effektivitet.

Mange hilsener, Trine

[tags] storkontor, åbent kontor, effektivitetsfremmer, afbrydelser, støj, kontorformer, arbejdsformer [/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 4. december 2008 i kategorien: Personlig effektivitet,Tid . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: