Samarbejde = skilsmisse

Skrevet af Peter Lind Nielsen

Når man indleder et samarbejde skal man allerede på dette tidspunkt tænke i ”skilsmisse”. Det er hårdt og opfattes af mange som ubehageligt. Nu er man jo lige i gang med at starte et nyt og spændende projekt op og så skal man til at tale om uenigheder og hvad skal der ske hvis samarbejdet ikke fungere!

Der var for et par uger siden en god artikel i JyllandsPosten om børnetøjsfirmaet Katvig. Katvig blev stiftet og ejet af Katrine Collette og Vigga Svensson (KAT for KATrine og VIG for VIGga). Historien var faktisk meget sørgelig da den ene af stifterne/ejerne Katrine Collette pludselig blev meget syg og senere døde. Vigga Svensson stod derfor pludselig med ½ af et firma mens den anden ½ i princippet tilhørte Katrines arvinger.

Pludselig opstod alle problemerne – var der kapital nok til at føre firmaet videre, kunne Vigga klare det, og kunne Vigga købe Katrines arvinger ud af firmaet og til hvilken pris?

Selvom Vigga og Katrine havde gjort et grundigt forarbejde med en overenskomst, fremgik det af artiklen at overenskomsten alligevel ikke helt regulerede denne situation Vigga pludselig stod i og navnlig værdiansættelsen for Katrines ½ var ikke reguleret.

Det er en situation der opstår meget tit, og det er egentlig unødvendigt da parterne i en overenskomst kan aftale procedurereglerne for hvordan situationen tackles. Fx hvem fastlægger værdien (kan være en udmeldt uafhængig revisor) ligesom parterne kan aftale hvordan værdiansættelsen finder sted fx opgørelsestidspunkt og retningslinjerne for fastsættelse af værdien fx en værdiopgørelse reguleret med goodwill og hvor goodwill fastsættes ud fra de seneste års overskud eller omsætning. Er der mange immaterielle rettigheder fx varemærker, rettigheder til tekst, billeder eller software kan det være en god ide at fastsætte retningslinjer for værdiansættelsen for disse værdier.

Lav derfor altid en overenskomst der bl.a. bør indeholde en regulering af følgende:

• Hvad skal samarbejdet/det fælles selskab beskæftige sig med. Er der lavet en fælles forretningsplan? Fælles budget og hvad skal der ske hvis det ikke holder – skal parterne være forpligtet til at skyde flere penge ind?
• Hvad forventes der af arbejdsindsats fra den enkelte både i tid og arbejdsopgaver.
• Hvilke beslutninger kan den enkelte træffe og hvad skal træffes i fællesskab, og skal en eller begge fx have vetoret overfor visse beslutninger fx optagelse af kredit eller ansættelse af personale?
• Hvordan skal parterne aflønnes?
• Hvordan reguleres udtræden – både den frivillige udtræden men også ved fx død. Skal der være forkøbsret for den anden part og hvordan fastsættes værdien af virksomheden?
• Hvad gør man ved længere tids uenig der gør det umuligt at samarbejde – skal man fx bruge en revolver klausul eller en auktionsmodel hvor begge parter aflevere en bud og den højeste vinder mod at den anden får beløbet der er budt?
• Må parterne have aktiviteter ved side af og hvilke og skal der gælde en kunde-/konkurrenceklausul for den træder ud af samarbejdet.
• Hvad med rettigheder til det der laves under samarbejdet. Overdrages de til den fælles virksomhed eller forbliver rettighederne hos den der har lavet arbejdet.
• Overvej evt. krydslivsforsikringer. Er der tale om en virksomhed der er meget afhængig af ejernes egen arbejdskraft kan død eller alvorlig sygdom hos den en part betyde at den anden økonomisk knækker nakken da der kan mangle indtægt til dækning af husleje, vikar og anden assistance.

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 9. september 2008 i kategorien: Diverse . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: