Overarbejde rammer mikroer og SMV

Skrevet af Abelone Glahn

mere overarbejde i små virksomheder end i de store 

Medarbejdere i virksomheder, der har op til ti ansatte, får meget mere overarbejde, end medarbejdere, der er ansat i store virksomheder.
Det skriver Ingeniøren.
Manglen på arbejdskraft øger presset særligt på den enkelt medarbejder i en lille virksomhed, fordi det ikke er så nemt at ansætte nye i en kortere periode. Det er nemmere i en større virksomhed.

I ingeniøren interviewes Birger Lund, der har en rådgivende ingeniørvirksomhed i Rødovre. Her hyrer man med det samme folk udefra til at løfte opgaverne også i kortere perioder, men det kan lade sig gøre, primært fordi virksomheden har et netværk af folk at trække på.

Han siger også til bladet, at overarbejde er dårligt for familielivet, og derfor har de 12 medarbejdere i virksomhedne nedfældet i deres kontrakter, at virksomheden helst ser, at deres overarbejde konverteres til fridage. Sådan.

Moral – ja, min morale er udpræget, at det er fornuftigt at skabe sig et netværk af folk, der kan gå ind i spidsbelastningsperioder. Det gælde derfor om at kende sit marked, kende sine konkolleger og være troværdig som under eller hovedleverandør.

Det vil også være en ide at skabe sig et netværk af tidligere ansatte – et såkaldt alumni-netværk.

Husk at komme til juristen og forfatteren Peter lind Nielsens arrangement den 3. november i København, hvor han blandt andet taler om, hvordan man skruer samarbejdskontrakter sammen med underleverandører og konkolleger.

Han har lagt et par af skabelonerne til samarbejdsaftaler ud her.

Find blandt andet en god køreplan for et konkollegaskab på skrift.

[tags] almuni, peter lind nielsen, konkolleger, samarbejdsaftaler, overtid, mikrovirksomheder [/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 21. oktober 2008 i kategorien: Mikrovirksomheder . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: