Nye netværk og dumme spørgsmål

Skrevet af Trine Kolding

Jeg er blevet anpartshaver. I sommer stiftede jeg et anpartsselskab sammen med fire dygtige programmører. Det nye firma hedder Styr På Tiden ApS, og produktet under udvikling er et system til tidsregistrering for selvstændige.

Idéen opstod, fordi vi hver især savnede et enkelt og letanvendeligt IT-system, som kunne hjælpe os til at holde styr på vores timer. Vi har bl.a. brug for at sikre, at vi hele tiden er på rette spor i forhold til timeforbrug, og at der kommer større overensstemmelse mellem fakturabeløbet og de timer, vi reelt bruger på en opgave.

De fire programmører har i forvejen deres eget IT-firma (Metalogic). Styr På Tiden ApS er derfor et firma på linie med vores eksisterende forretninger. Udover at det er en interessant proces at starte anpartsselskab og bygge et nyt produkt op fra starten, har det givet anledning til nogle tanker om, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker.

I mine netværk finder jeg en del, der i en eller anden form laver det samme som jeg. Kurser, foredrag, coaching…kompetenceudvikling over en bred kam. Det er et spændende og kreativt miljø, og jeg har stor glæde og udbytte af at erfaringsudveksle og netværke.
I mødet med andre der ligner os selv, kan vi tale sammen uden at forklare os synderligt meget. Vi har en underforstået- og indforståethed, som gør, at vi “bare ved, hvad den anden mener”. I hvert fald antager vi, at vi ved det. Derfor er der en masse spørgsmål, vi ikke stiller. Ofte er det nemt og bekvemt, men i virkeligheden kan det bremse udviklingen og kreativiteten, fordi vi tænker for ens. Der er længere imellem de virkeligt skæve indfald i en homogen gruppe.

At samarbejde med mennesker der arbejder inden for et helt andet fagområde, hvis baggrunde og tankesæt er langt fra mit eget afsæt – dét er interessant. Når vi kommunikerer med folk uden samme baggrund, må vi ofte starte fra bunden. Forklare, hvad vi mener med og forstår ved forskellige begreber og stille en lang række grundlæggende spørgsmål. Simpelt hen fordi vi oplever og tænker forskelligt. Somme tider er det besværligt, andre gange uforståeligt – men aldrig kedeligt! Jeg har stillet mange “dumme” spørgsmål de sidste par måneder, fordi programmering absolut ikke er min hjemmebane. På den måde bliver vi udfordret til at tænkte anderledes, og netop her opstår genialiteter, aha-oplevelser og nye idéer.

Der er en tendens til, at vi finder sammen i netværk med folk, der ligner os selv. Og det er fint – det har bestemt sin berettigelse. Men jeg tror, det er altafgørende for vores virksomheder, at vi også dyrker netværk, der afviger fra os og udfordrer vores tryghedszone.

Så dyrk forskellighederne og stil flere kritiske og “dumme” spørgsmål – det betaler sig!

[tags] Styr på tiden, Metalogic, dyrk forskellighederne, stil dumme spørgsmål, netværk, kompetenceudvikling, tidsregistrering, tidsregistreringssystem[/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 16. november 2007 i kategorien: Bloggerhverdag . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: