Kundelister er erhvervshemmeligheder

Skrevet af Abelone Glahn

I det forrige blogindlæg fortæller jeg om en person, der har stjålet kundekartotek og en vigtig adresseliste ved afgangen fra et firma.

Det har fået en læser til at synes, at jeg var lidt rigelig rigid og at jeg burde finde julestemningen frem, mens en anden læser, bakker mig op i, at det er et reelt problem.

Jeg må sige, at jeg også har svært ved at finde julestemningen frem, når jeg ser på, hvad det egentlig er, der er sket. Jeg har hentet Markedsføringslovens § 10 frem.
Det hele findes her i sin fulde udstrækning, men det er i bemærkningerne til loven om hvad der er karakteriseret som erhvervshemmelighed, der er noget ydermere interessant:

[...informationerne skal have relation til virksomheden som sådan og dennes konkurrenceevne og dermed påvirke visksomhedens økonomiske forhold.]…[Det indebærer, at viden om virksomhedens økonomi, regnskaber, budgetter, priskalkulationer, planer om nye produkter, reklameffremstød og lignende vil være omfattet af begrebet.
Ligeledes vil firmaet kundekartotek normalt også være omfattet heraf jvfr U 96/1514 ØL, hvor opsagte medarbejdre idømtes bødestraf for i strid med MFL §10 at have medtaget et antal kundejournaler ved deres fratræden.]

( min fremhævning)

Senere står der:

[Afgrænsningen af erhvervshemmeligheder kan være vanskelig i situationer, hvor funktionæren under ansættelsen opnår en speciealviden. Er der tale om “kendt viden” – viden man umiddelbart kan indhente i faglitteratur – falder det uden for definitionen, men informationer, der bygger på udviklingsarbejde og sammenstilling af kendte informationer på en anderledes måde, kan være omfattet af begrebet. ]

Som jeg ser det, er der tale om udviklingsarbejde og sammensætning af informationer på en anderledes måde, uanset at nogle af informationerne i for eksempel presselisten ligger tilgængelig på nettet.

Hvis du har prøvet at lave en liste over, hvilke pressefolk, man som nichevirksomhed skal have fat i for at få omtale, ved du godt, at det langt fra er alle journalisters e-mail, der står på nettet. Det er også vanskeligt at vedligeholde en korrekt liste, da journalister skifter stofområde mv.

Der er derfor ligefrem salg i lister over pressekontakter. For eksempel har PressCom solgt lister over medier, og Pressesystemet sælger også adgang til emailoversigter, hvis man sender pressemeddelelser ud. Sådan har mange andre firmaer også systematiseret udnyttelsen af det enorme arbejde der er med at opsamle og vedligeholde en emailliste.

I min case er det en liste, der er opbygget over tæt på 10 år, så der ligger et stykke rafinnement bagved.

Med andre ord , det er ikke sådan lige at sige HoHo som julemanden, men der er ingen tvivl om, at her er “givet” en “gave” af værdi!

Og så siger jeg endda slet ikke noget om kundekartoteket, der også lige smuttede med som en mandel

.gabestok.JPG


[tags] markedsføringsloven, tyveri, hemmelighed, kundekartotek [/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 18. december 2007 i kategorien: Bloggerhverdag,Gode råd . Andre indlæg af

1 kommentar Skriv kommentar

 • 1. Morten Terf Andersen  |  21. december 2007 kl. 08:34

  Først beklager jeg udtrykket “drop tudefjæset” fra mit forrige indlæg – der røg en finke af panden. Undskyld.

  Ellers: Den stavnsbånds-holdning du igen giver udtryk for, bekymrer mig stadig – som JOURNALIST (hvad der er af kommercielle hensyn, skal være usagt her).

  Det jeg selv typisk gør som journalist på en x-arbejdsplads er, at udvide mit eget og i forvejen eksisterende private kildekartotek, hvorunder også aktuelle kontakter vil begynde at indgå. Så er jeg uafhængig af, hvilken arbejdsplads jeg aktuelt skriver for (desuden kan der jo opstå gode forbindelser, som end ikke en restriktiv arbejdsgiver kan forbyde – hverken nu eller ud i fremtiden!).

  Denne fremgangsmåde har den tidligere “husven” nok ikke anvendt – men det kan jeg anbefale netop for at undgå, at arbejdsgiveren bagefter både klager over, at han svigtede hende og også klager over, at han løb med potteplanten.

  God jul!

  P.S.: Abelone, véd du, om der er faldet domme på området, der støtter dit/mit synspunkt?

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: