Klap lige konflikten

Skrevet af Nethe Plenge

Mens jeg skyller, plukker, skraber, renser og koger forsommerens friske råvarer til aftensmaden flyver mine søndagstanker gennem konfliktens landskaber. Følg med!
Tænk lige på en konflikt, du har oplevet på egen krop.
Ikke specielt rart, vel?
Ingen står vel op om morgenen og ønsker sig at løbe ind i en rigtig stor konflikt i dagens løb – eller ?? Ikke som vi mennesker er flest i hvert fald.
Men måske kunne vi alligevel tænke os om en ekstra gang!
Konflikten udløses af en begivenhed, der skaber spændinger i og mellem mennesker (jf. Center for Konfliktløsning). ‘Noget’ hænder, som får os op af stolen. En eller anden har sagt noget eller gjort noget, som rammer ind i vores verden. Vi forarges, irriteres, rystes. Næsten alle mennesker vil genkende, at en konflikt er forbundet med stærk energi. Desværre bliver energien bundet i en ukonstruktiv måde at løse konflikten på, måske endda ligefrem en destruktiv måde, hvor man mister sit overskud og overblik og afviser eller ligefrem dæmoniserer den anden person i konflikten – MODparten!
Men! Klap lige konflikten!
For der kan altså være andre veje gennem konfliktens umiddelbare dis end at fare i flæsket på den anden.
I første omgang kan man forsøge at finde frem til, hvad det er, der gør, at konflikten rammer en så pokkers hårdt. Hvad er der ‘indeni’ – hvad er konflikten kerne? På den måde kan man faktisk lære sider af sig selv – eller sin virksomhed – at kende helt ude i yderkanten. Vi reagerer jo på noget, der er af stor betydning for os.
For nylig lavede jeg en kursusdag for en hamrende velfungerende gruppe mennesker. De besad en harmoni som givet vel nærmest var misundelsesværdig. De rare mennesker havde stor tillid til hinanden og var stort set enige om alt.
Harmoni ville man nok kalde tilstanden. Eller stilstanden – med al respekt.
Igen vil jeg nemlig gerne vende det hele lidt på hovedet:
For den energi, der netop udløses, når uenigheder skærper synspunkter, stiller værdier på spidsen eller udfordrer fagligheden, den drivkraft forsvinder jo i bar’ omgængelighed.
Mine tanker strømmer videre til en midaldrende kvinde, som jeg ikke kender, men som passede mig op ved en lejlighed, hvor jeg talte om konflikter i hverdagen. Hun fandt det hul i hovedet at beskæftige sig med konflikter. Hovedrystende og let fnysende fortalte hun mig:”Hmf! jeg har aldrig haft en konflikt! Den slags spilder jeg ikke min tid på! Se nu bare med mine naboer: Vi har boet i samme tofamilieshus med have i 35 år. Jeg går da bare ALDRIG ud på trappen, når jeg kan høre, at de er der. Og jeg lader da bare være med at bruge haven, når de er dernede.”
Ja, sådan kan man jo også undgå konflikten. I mit objektiv er der måske snarere noget der tyder på, at kvinden er særdeles optaget af konflikten. Naboskabet bar øjensynligt ikke præg af gensidig tillid, men måske nok af en vis enighed om at lade hinanden være i fred. Det, den kvinde praktiserede, kan vel nærmest kaldes en form for “våbenstilstand”.
Med fuld skrue på både gensidig mistillid og uenighed er der en vis risiko for, at konflikter udarter kaotisk og destruktivt optrappende. Man skyder vildt fra sig med ord og handlinger. Vægrer sig mod den anden, dæmonen, idioten, pestilensen, som man i en optrappet konflikt ikke finder sig for god til at genere – mobbe, chikanere, melde til politiet osv.
Og så er der altså de der konstruktive konflikter. Dem, der sætter tankerne i gang. Der, hvor jeg bliver udfordret i min vanetænkning, der hvor jeg må finde løsninger, som tilgodeser andet og mere end blot mig selv – måske med stor berigelse og nye venskaber til følge.

Har du oplevet noget i den retning?
Fortæl gerne din historie her på bloggen!

Mistillid og enighed > afstandtagen og våbenstilstand
Mistillid og uenighed > kaos og risiko for destruktiv optrapning
Tillid + enighed > harmoni med risiko for stilstand
Tillid og uenighed > mulighed for konstruktiv konfliktløsning

[tags]konflikt, konfliktløsning, nethe plenge, destruktiv konflikt, konfliktoptrapning, mistillid, harmoni, våbenstilstand, mellemmenneskelig konflikt[/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 17. juni 2007 i kategorien: Konfliktstof . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: