Freelancer, mikrovirksomhed, fri agent, selvstændig – hvad “er” du ?

Skrevet af Abelone Glahn

Da Mikronet i 2007 undersøgte, hvordan netværket deltagere opfattede sig selv, var svarene sådan her: 

55 % opfatter sig selv som selvstændige
17 % opfatter sig som konsulenter
12 % som freelancere
 9 % ser sig selv som mikrovirksomheder 

“Virksomhederne er blevet spurgt, hvilken betegnelse, som er mest rigtig for deres virksomhedsudøvelse.
Betegnelserne har ikke været defineret for respondenterne, så det er deres egen forståelse af, hvad de dækker over, som de har valgt ud fra.
Inden for medieverdenen er man typisk freelancer, mens man er konsulent inden for fx samfundsvidenskaben.
Så betegnelserne kan dække over noget, der ligner hinanden – typisk en person, der går ud på en virksomhed og løser en opgave i en given periode.
Freelanceren er typisk aflønnet af virksomheden med A eller B-indkomst, mens konsulenten både kan være aflønnet eller selvstændig.
Nogle få svarer andet, som bl.a. dækker over: igangsætter, kunstner, virk-somhedsrådgiver, underviser.”
Kilde Mikronet

Det er interessant, synes jeg.  Hvad forbinder man med ordet mikrovirksomhed?
for mit eget vedkommende klart noget positivt: Vi er egentlige virksomheder  med et bevidst fravalg af de traditonelle vækstparametre, men ikke fravalg af vækst generelt.

Men spørger jeg Journalistforbundsmedlemmer ( det forbund hvor jeg selv som journalist er organiseret), får jeg ofte en negativ respons på ordet. For dér er det et adelsmærke at være Freelancer, og snarere varm luft at være mikrovirksomhed. Højst et enmandsfirma.

Spørger jeg andre, om de er freelancere, siger de Nej! (underforstået næsten føj da!)
For dem er freelancere nærmest et skældsord. Og i hvert fald en meget nedvurderet arbejdskraft. 
Jeg har ligefrem mødt personer (rent faktisk højt placeret i Erhvervsministeriet), som sagde, at freelancere var sådan nogen, som var så “utilpassede og vanskelige, at ingen arbejdsplads ønskede dem”, eller også var de “mennesker på vej mod et rigtigt job, underforstået, at freelanceri var en nødvendig, men ikke velkommen mellemstation.
Eller den tredie version, at en freelancer er en, der aldrig får arbejdet nok til at frigøre sig fra akassen og den supplerende støtte.

Så er der betegnelsen Selvstændig. Ja, og Nej.
Ja, fordi det er netop dét, vi er – selvstændige i ordets egentlige betydning.
Vi står selv.
Men nej, fordi det begrebsmæssigt i erhvervslivet ofte dækker over håndværkervirksomheder, pizzariejere, bagere , frisører, der rent faktisk kan have et hav af ansatte.

Så hvad er vi egentlig ?
Jeg kan kun sige, at anvendelsen af ordet mikrovirksomhed er steget voldsomt inden for de senere år. Måske er modviljen mod ordet kun til stede, fordi ordet ikke er anerkendt og anvendt nok endnu.

Det er ellers ligefrem en EU defineret størrelse. Mikrovirksomheder er virksomheder med 0-9 ansatte.

Her er Børsen Mikros definition og forklaring.

Hvad er du ?

[tags]mikrovirksomhed, fri agent, freelancer, selvstændig, micropreneurs, jobtitle[/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 14. april 2008 i kategorien: Mikrovirksomheder . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: