Forretningsstrategi

Få dig et advisory board

Skrevet af Pia Joensson

Et advisory board kan hjælpe dig med at opbygge din virksomhed

Et advisory board er en uformel variant af en professionel bestyrelse, der kan hjælpe dig til at udvikle din virksomhed og eksekvere din forretningsstrategi. Forskellen på et advisory board og en bestyrelse er, at et advisory board ikke har nogen formel magt. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at følge de råd, dit advisory board giver dig – men du skal være klar til at tage imod dem, ellers giver det ikke mening.

Sammensæt dit advisory board af tre til fem mennesker med kompetencer, der supplerer dine egne, såvel fagligt som menneskeligt, og som har forskellige indfaldsvinkler til det at drive virksomhed. Brug dit advisory board aktivt, for de er dedikerede ambassadører for din virksomhed og vil dig det bedste. De kan blandt andet hjælpe dig til at styrke din markedsposition og prioritere indsatsområder, men kan altså ikke bestemme, hvilken retning og hvilke mål, du skal arbejde efter.

Lav en klar aftale med medlemmerne om, hvad du forventer, de skal bidrage med, hvor ofte I skal mødes, og hvordan de bliver honoreret for deres indsats. Mange er glade for at få deres viden og ekspertise i spil i en anden sammenhæng, end de gør i deres daglige arbejde og vil opfatte det som en tillidserklæring at deltage i en backinggruppe for din virksomhed. I nogle tilfælde er gode middage med mulighed for netværk medlemmerne imellem derfor betaling nok.

Skriv kommentar 21. oktober 2009 kl. 11:28

Drøm dig til de rigtige rammer

Skrevet af Pia Joensson

På arbejde i Valencia - det kan være meget inspirerende at skifte rammer en gang imellem.

Du kan bruge et drømmescenarie med dig selv som hovedperson til at få klarhed over, hvordan du ønsker, at dit arbejdsliv ideelt set skal tage sig ud. Selvom du måske drømmer om noget, der ligger ganske langt fra virkeligheden, får du temmelig sikkert nogle skæve ideer, som du kan realisere i en eller anden modereret form.

Sådan gør du

Fat tastaturet og sæt scenen for dit arbejdsliv. Hvor vil du sidde og arbejde, hvis alt er muligt? Derhjemme, i et kontorfællesskab, på en sydhavsø? Hvordan skal dit kontor være indrettet? Strømlinet minimalistisk, rodet kreativt, praktisk overskueligt? Hvilke mennesker med hvilke kompetencer vil du gerne være omgivet af eller have inden for rækkevidde? Mennesker med mikrovirksomheder, fagfæller? Når du har beskrevet de ydre rammer, er du klar til at skrive løs om en arbejdsdag, som du ønsker, den skal forme sig, fra den begynder til den slutter. Hvad laver du? Hvordan griber du det an? Har du mange forskellige typer af opgaver eller én opgave ad gangen? Hvordan holder du pauser? Netværker du i løbet af dagen? Hvordan bruger du nettet? Går du til møder? Jo flere detaljer du fylder på, desto mere stof har du at arbejde videre med, når du senere skal skabe eller justere virkelighedens rammer for dit arbejdsliv. Beskriv en hel arbejdsdag og gerne flere dage. Men skriv i nutid og begynd for eksempel noget i stil med: “Jeg træder ind ad døren til mit kontor. Tænder computeren. Sniksnakker med kollegerne i køkkenet, mens jeg tilbereder min ingefær-smoothie. Så ind ved computeren og læse mails. Hov, der er kommet svar fra den nye kunde i Italien….”

Husk, at du kun skriver dette som inspiration til dig selv, ikke for at få Nobels Litteraturpris, så smid fluks eventuelle skriveblokeringer over bord og lad dig rive med af fortællingen om dit ideelle arbejdsliv. Slå også den kritiske sans fra og lad være med at tænke over, hvad der er praktisk realisabelt. Når drømmescenariet om dig selv er skrevet færdig, skal du lægge det fra dig nogle timer…

…så er du klar til at læse historien om dig selv igennem med friske øjne. Hvad siger teksten egentlig om dine drømme? Måske kan du læse mere ud af historien, end du var opmærksom på, da du skrev den – især hvis du formåede at skrive løs uden at tage stilling undervejs. Er der noget, der springer i øjnene? Noget du kunne indarbejde i dit arbejdsliv? Vurdér, hvad der er realisabelt.

Lad pennen flyde

I litteraturen kaldes det at lade ordene strømme ned på papiret uordnet og associativt stream of consciousness. Drømmemetoden, der er beskrevet her, er inspireret af Walt Disneys såkaldte kreativitetsstrategi, som jeg efterhånden har benyttet i mange sammenhænge. Princippet er, at man udfolder alle de kreative og skæve ideer, inden man tager kritisk stilling til, om de er realiserbare. Metoden kan hjælpe os ud af vanetænkningen og give plads til at krydse ideer, vi ikke troede det muligt at forene. Det var sådan den flyvende elefant Dumbo blev skabt.

Skriv kommentar 9. oktober 2009 kl. 12:46

Et netværk er din sociale kapital

Skrevet af Pia Joensson

Der føres dybe samtaler hen over de svenske pandekager

Uden netværk ingen mikrovirksomhed. Så enkelt er det for de allerfleste. For når du kun er dig selv til at holde dig i gang i dagligdagen, er det utroligt vigtigt med et netværk, du kan dele dine erfaringer, udfordringer og glæder med. Et netværk af mennesker, du har tillid til, som kender dig og din virksomhed, som forholder sig sagligt til den, og som vil dig det bedste.

Er netop vendt hjem fra en skøn forlænget weekend med min egen netværksgruppe, Karriereklubben. Turen gik denne gang til Göteborg. Gennem årene har vi sammen besøgt så eksotiske steder som Paris, Berlin, Kołobrzeg og Baskamölla. Der bliver virkelig snakket igennem på de rejser. Og grinet en hel del, selvfølgelig. En af de fantastiske ting ved at tilbringe tre døgn sammen er, at der er plads til, at vi hver især kan tage en problematik/drøm/udfordring op i gruppen for at få den vendt og drejet, for derefter at gå og tygge lidt videre på den selv – for så at få den vendt på ny.

Netværket tæller seks kvinder. Vi har meget forskellige arbejdsliv, men de overvejelser og tanker vi hver især gør os ligner alligevel hinanden på mange punkter. Udover den årlige rejse mødes vi på nu 13. år en gang om måneden for at drøfte karrieredrømme og planer – og livet i al almindelighed i det omfang, det måtte have indflydelse på vores arbejdsliv. Nogle gange er vores møder meget strukturerede og målrettede, andre gange springer samtalen hid og did. Men uanset hvordan et møde former sig, er det helt sikkert, at vi altid vender hjem lidt klogere på, hvordan vi realiserer en drøm eller håndterer en problematik med relation til vores arbejde.

Hvis du ikke allerede har et netværk som mit, kan jeg stærkt anbefale dig at etablere eller melde dig ind i et. I Rum til at arbejde kan du læse om forskellige netværkstyper – formaliserede og uformaliserede, og om hvordan du kan bruge dem.

2 kommentarer 1. oktober 2009 kl. 10:00

Har vi en aftale? – Rettigheder, kontrakter og faldgruber

Skrevet af Abelone Glahn

Har vi en aftale?Se værktøj til bogen her>

Køb bogen her>

Forfatter: Peter Lind Nielsen
Pris: 199.-
Om bogen:

For mikrovirksomheder, selvstændige og freelancere er det afgørende at få opbygget gode samarbejdsrelationer til kunder og samarbejdspartnere. Og et godt samarbejde forudsætter en klar aftale, som begge parter er tilfredse med.
‘Har vi en aftale?’ er en praktisk og tilgængelig håndbog, der bl.a. kommer ind på aftaleindgåelse og kontraktforhandling, rettigheder, beskyttelse af ideer, samarbejdsaftaler og internettet: Hvad må du – og hvad må du ikke?

‘Har vi en aftale?’ er fuld af realistiske eksempler og præcise spørgsmål, der gør, at du kan tage højde for de forhold, du ellers ikke ville have tænkt på, og som ofte ender i konflikt.

Bemærk, at denne bog er meget efterspurgt på grund af uddybning af indholdet i skabelonerne til Samarbejdsaftaler, som mange selvstændige ofte har brug for!

Udgivet 12-09-2008

4 boganmeldelser

1.

 • Michael Breum Jacobsen  |  18. januar 2009 kl. 22:05Klip fra anmeldelsen på Mikronet.dk:Bogen ”Har vi en aftale?” er endnu en genial lille håndbog fra Børsen Mikro, som sætter lys på et vigtigt og ofte også meget konfliktfyldt emne for selvstændige og freelancere. Hvem har ikke gennem bitter erfaring lært, at det altid er vigtigt at få ting nedfældet på skrift?Netop der sætter Peter Lind Hansens bog ind. Som en håndbog, der kan hives frem, når man stårmed specifikke opgaver i forhold til kontrakter, rettighedsaftaler mv.–Bogen burde være fast bestanddel af en enhver iværksætter, en mikrovirksomheds eller enfreelancers boghylde. Sproget er ligetil og letforståeligt. Det er ikke en juridisk lærebog, for det levner 94 sider desværre ikke plads til, men snarere er det en håndbog for praktikere, der ”…ikke har indgående kendskab til juraens kringelkroge.”.Som håndbog og god forberedelse, så er bogen genial, og i alle tilfælde er den et godt udgangspunkt for videre råd, undersøgelse ogerfaringsdannelse.

2.

Klarafine Lildholdt  |  18. januar 2009 kl. 22:35

Linie tre og fire i forordet til denne bog er:

Dette er ikke en bog, du kommer til at læse i et stræk

Det er hverken mødvendigt eller særlig anbefalelsesværdigt.

Og slutningen af forordet lyder således:

I små doser, til rette tid – forhåbentligt aldrig det hele på én gang.

Jeg trodsede Abelones Glahns velmente råd og slugte bogen i et hug. Og jeg vil gerne anbefale den – og er faktisk ret glad for, jeg valgte at læse det hele på én gang.

I et sprog alle kan forstå beskrives hvad en aftale er, noget om kontrakter, ophavsret, beskyttelse af ideer, samarbejdskontrakter, leverandøraftaler mm. Jeg er blevet meget klogere og har – host host – nok fundet et sted eller to, hvor jeg måske overtræder loven eller på anden vis kunne have gjort noget mere hensigtsmæssigt.

Jeg var også til arrangementet, hvor Peter fortalte og det gjorde ret stort indtryk på mig, at en kvinde var blevet opkrævet 15.000 for at have lagt en artikel på sin hjemmeside – med kilde mm., men det er altså bare ikke lovligt.

Så vil du også gerne vide lidt mere om dette område, så læs “Har vi en aftale? Rettigheder, kontrakter – og faldgruber” af Peter Lind Nielsen – en af bøgerne i Børsen Mikros serie for mikrovirksomheder, selvstændige, konsulenter og freelancere.


 • 3.
 • E-magasinet “Installatør Horisont”  |  11. februar 2009 kl. 10:21”Har vi en aftale?” er fuld af realistiske eksempler og præcise spørgsmål, der gør, at du kan tage højde for de forhold, du ellers ikke ville have tænkt på, og som ofte ender i konflikt.Læs resten her:http://www.installator.dk/hg/ih/artikel.nsf/0/K%C3%98PN-7JTAN4?OpenDocument
 • 4.

  HK-akademiMerkonomer  |  11. februar 2009 kl. 10:23

  Når euforien over at have fundet en dygtig og engageret samarbejdspartner står i fuldt flor, synes det måske overflødigt at udtænke worst case scenarier og skrive lange kontrakter, der forsikrer mod potentielle katastrofer. Men vigtigheden af at indgå klokkeklare klare aftaler er stor, for det kan være overordentligt kostbart for mikrovirksomheder, freelancere og selvstændige at ende i en suppedas af misforståelser og juridiske konflikter.

  Med håndbogen Har vi en aftale? bliver du klædt på til at indgå aftaler, der kommer alle parter til gode, og den hjælper dig med at komme nemmere gennem hverdagens virvar af løse og faste aftaler.

  Se resten her:

  http://www.hk.dk/akademimerkonomer/aktuelt/nyhedsarkiv/oktober_2008/faa_styr_paa_de_klare_aftaler

Skriv kommentar 1. september 2008 kl. 10:58

Bliv synlig i medierne – Sådan fortæller du de gode historier

Skrevet af Abelone Glahn

Bliv sunlig i medierneSe værktøj til bogen her>
Køb bogen her>

Forfatter: Julie Lindegaard
Pris: 199.-

Om bogen:
Bliv synlig i medierne er en konkret guide til den gode kontakt til pressen. Bogen giver en grundig og praktisk indføring i, hvordan du og din virksomhed kan bruge PR og medieomtale som værktøj til at skabe øget synlighed om dine produkter, så du får mere gang i forretningen.

Bogen gennemgår de forskellige forberedelsesfaser, du med fordel kan gå igennem, før du kontakter journalisten, og den giver dig gode råd til, hvordan du skal præsentere dine historier, så du fanger journalistens interesse. Du får tjeklister, guide til den gode pressemeddelelse og gode råd om, hvordan du sikrer, at pressemeddelelsen ender på den rigtige journalists skrivebord – og bliver læst.
Udgivet 01-04-2008

7 boganmeldelser

 • 1.

  Ingeniøren  |  14. april 2008 kl. 18:49

  Ugebladet Ingeniøren omtaler bogen i denne artikel og fremhæver, hvor vigtigt det er at få en omtale, der gør virksomheden attraktiv for kommende medarbejdere:

  “Hvis I vil beholde og tiltrække dygtige medarbejdere, bliver I nødt til at få et godt image og fortælle om alt det gode, I gør for medarbejderne. Ellers risikerer I at blive betragtet som en kedelig og ligegyldig arbejdsplads – hvis I da overhovedet bliver set.

  Kort sagt handler det ifølge Julie Lindegaard om at få potentielle medarbejdere til at udbryde: “Hold kæft, der vil jeg godt være ansat!”, når de hører om en virksomhed.

  I sin bog giver hun tips til, hvad en virksomhed kan gøre for at komme i medierne og fortælle om sine værdier, sin respekt for medarbejderne og i det hele taget få skabt et image, der tiltrækker de rigtige medarbejdere.”

  Læs hele artiklen her: http://ing.dk/artikel/87145

  og skriver bla:

 • 2.

  K-forum  |  14. april 2008 kl. 18:52

  K-forum anmelder bogen, og skriver i indledningen:

  De små virksomheder er for usynlige, de er for dårlige til at komme i medierne og spilder pengene på nytteløse annoncer. Det morads vil en ny PR Pixi-bog nu hjælpe dem ud af. Formlen for succes er timing, gode journalist-relationer og gode historier. Bogen hedder ’Bliv synlig i medierne – sådan fortæller du de gode historier!’. Den er skrevet af journalist Julie Lindegaard og udkommer i dag på Børsens Forlag. Med sine omkring 100 sider i letlæst lommeformat er bogen på mange måder en fin lille grundindføring i pressearbejdet og kommer udmærket rundt om feltet.

  Læs hele anmeldelsen her:

  http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13075

 • 3.

  Fyns Amts Avis  |  14. april 2008 kl. 18:54

  Fyns amts avis omtaler bogen her, hvor avisen citerer Julie for følgende:

  – Mange folk tror, at så snart de snakker med en journalist, ender de på forsiden af Ekstra Bladet, fortæller forfatteren, som selv har oplevet mange samtaler gå i stå, så snart folk fandt ud af, at hun var journalist.

  – Det er altid de store virksomheder, man ser i medierne, og det er, fordi de har journalister og PR-folk til at hjælpe sig, mener Julie Lindegaard, hvis bog retter sig mod mindre virksomheder og foreninger.

  – Nogle journalister lukker helt af, når nogen ringer og ikke kan finde ud af at forklare, hvad deres historie handler om, mener Julie Lindegaard, som forklarer, at det i høj grad handler om at kunne skære ind til benet og sælge sin historie.

  Læs hele historien her:

  http://www.faa.dk/article/45016

 • 4.

  Mikronet  |  23. april 2008 kl. 09:10

  Anmeldelse af bogen fra mikronet – anmeldt af Mette Juul, Webnestor.dk:

  “Bogen er lille og let læst – men trods størrelsen har den efterladt mig med både ny viden, og med en del, der vækker til eftertanke.

  Mellem konkrete tjeklister og ideer til hvordan man får sine gode historier vinklet og afsat til de rigtige på det rigtige tidspunkt, får Julie også plads til at dele sine erfaringer.

  Hun gør opmærksom på en række vinkler på medieomtale, jeg aldrig har tænkt på før – som at medieomtale også kan være kundepleje, idet kunder vil føle sig positivt bekræftet, når de ser en, de handler hos, positivt omtalt i avisen.

  Læs hele anmeldelsen her

  http://mikronet.dk/weblog/?p=650

 • 5.

  Erhvervsbladet  |  9. maj 2008 kl. 16:28

  Fortæl din gode historie (- opslag med gode råd)

  Alt for mange mindre virksomheder lever efter devisen, at ’den, der lever stille, lever godt’, eller de sprøjter pressemeddelelser bredt ud til alle medier uden en strategi for, hvad de vil opnå. Sådan lyder det fra kommunikationsrådgiver Julie Lindegaard, der er aktuel med bogen ‘Bliv synlig i medierne’.

  Læs hele artiklen her

  http://www.erhvervsbladet.dk/article/20080508/news03/705070004/

 • 6.

  Retorikmagasinet  |  4. november 2008 kl. 15:16

  “Når man lægger bogen fra sig, er det med svar på de væsentligste spørgsmål og lyst til at komme i gang med pressearbejdet.” 4 ud af 5 stjerner, Lene Holst Nielsen, RetorikMagasinet

 • 7.

  Kommunikation og sprog  |  4. november 2008 kl. 15:17

  “Med pædagogisk tæft, journalistens præcise sprog og eksempler på vellykket PR viser Julie Lindegaard, hvordan man opdager den gode historie, der – med de rette øjne og redskaber – kan fortælles om alle virksomheder. […] Bogen giver en praktisk og anvendelig indføring i PR-arbejdet og den er relevant for alle der arbejder med PR i nystartede eller etablerede små og mellemstore virksomheder.”

Skriv kommentar 14. marts 2008 kl. 12:49

Din første medarbejder – sådan vokser du med ansatte

Skrevet af Abelone Glahn

Få styr på tidenSe værktøj til bogen her>
Køb bogen her>

Forfatter: Anette Sand
Pris: 199.-
Om bogen:

Mange dygtige mikrovirksomheder og freelancere oplever at have så meget succes, at de er ved at drukne i arbejde.

For nogle mikrovirksomheder er det et mål at ansætte flere, mens det for andre er en nødvendighed, der opstår hen ad vejen. Nye kunder eller flere udfordrende projekter ligger lige for, men det forudsætter flere resurser i hverdagen. Nogle ansætter hjælp til telefonpasning og bogholderi, mens andre ansætter medarbejdere, der kan hjælpe til med kerneydelsen.

Det er et stort skridt at få en medarbejder, og der er mange ting, der skal være på plads, for at du overholder dine forpligtelser. Bogen Din første medarbejder handler om de overvejelser, der går forud for at ansætte en medarbejder, om hvordan du gør rent praktisk, og om de ændringer, der sker, når du pludselig bliver chef i din egen mikrovirksomhed.

Bogen er fuld af gode råd af såvel strategisk som praktisk karakter, og den peger på nogle væsentlige overvejelser, du skal gøre dig, inden du ansætter.

Udgivet 04-12-2007

1 boganmeldelse

 • 1.

  Lone de Bie, på Mikronet.dk  |  3. januar 2008 kl. 20:08

  Boganmelder: Lone de Bie, selvstændig med firmaet 10min.dk. hvor omsætningen, som for mange nye selvstændige, er begrænset af tiden. Det er blevet klart for mig, at mit firma er nødt til at vokse med ansatte, hvis jeg i fremtiden skal nå mine mål for firmaet. Det har jeg på det sidste gjort mig mange tanker om, og Anettes bog vil helt sikkert være en god støtte og inspiration til at få taget de rigtige valg.

  Bogen ”Din første medarbejder, sådan vokser du med ansatte” er skrevet af Anette Sand.

  Anette Sand har siden 2000 drevet regnskabsfirmaet Inloco regnskab, hvor hun og hendes medarbejdere bogfører for 70 mindre firmaer, underviser i bogføring, regnskab og iværksætterrelaterede emner samt udgiver Fanciskanerserien, som er en række små bøger i regnskabsrelaterede emner.

  Bogen ”Din første medarbejder” gennemgår de mange aspekter, der er at tage hensyn til, når et firma overvejer at ansætte sin første medarbejder. Den spænder lige fra de første overvejelser om medarbejderens opgaver i virksomheden over ansættelsesproceduren til de problemer, der kan opstå, når man ikke længere bare ”er sig selv”, men skal have et samarbejde til at fungere og sidst, men ikke mindst også gode råd til lønadministration og de vanskelige samtaler.

  Målgruppen er iværksættere og selvstændige, som i det daglige har svært ved at nå de mange forskellige opgaver, og som har lyst til, at deres virksomhed skal vokse med ansatte.

  Bogen er lille og tager ikke mere end et par timer at læse, og den kommer alligevel hele vejen rundt. Den er skrevet i et kort, og præcist og let læseligt sprog. Efter min mening kan bogen bruges på tre måder.

  Ved første gennemlæsning kunne jeg hurtigt danne mig et billede af de ting, jeg skal overveje og hvilke problemer jeg skal forholde mig til som f.eks. brug af mobiltelefon og e-mails, fleksibilitet i arbejdstiden og størrelsen på den udgift jeg skal regne med ud over lønnen.

  Derefter har jeg valgt at arbejde mere systematisk med de enkelte kapitler. Efter bogens anvisninger kan jeg klarlægge, hvilke behov jeg reelt har brug for at få dækket af en eller flere nye medarbejdere og planlægge selve ansættelsesproceduren samt gøre mig tanker om, hvordan jeg vil sikre, at nye medarbejdere behandler mine kunder, så jeg kan stå inde for det.

  Til sidst er bogen god at have i den første tid med ansatte, da Anette giver gode, kontante og brugbare løsninger til vanskelige samtaler og eventuelle opsigelser.

  Alt i alt en bog som kan spare den nye arbejdsgiver for en del fejl og problemer i opstartsfasen.

Skriv kommentar 12. november 2007 kl. 15:24

The Danish Entrepreneurial Mindset

Skrevet af Femi og Michael

City Hall Square in Copenhagen

Pelle Braendgaard has on his blog Stakes Ventures just made a blog post about Danish Entrepreneurship and some of the challenges the Scandinavian mindset poses to us Scandinavians.

“The entrepreneurial tradition thing is a sad thing. In 1988 when various business associations in Denmark needed young Danish entrepreneurs to send to various EU conferences, I was the only person they could find. Yes I knew several others, but it really was not a common thing to be an entrepreneur in the 80s in Denmark. I can see people of my generation are really scared of the idea of entrepreneurship.

However as I mentioned at the talk, I think computers, games, mobiles and the Internet has had a big impact of the generations coming after mine. Dane’s in the 20s are a lot more open to the idea of setting up shop than my generation. I can only assume this trend will grow. From the Copenhagen.rb meetings I can see that there is a definite change in the mindset of people.”
Stakes Ventures: Silicon Vikings talk on Danish Entrepreneurship

I think Pelle is right that Danes in our generation (people in their 20s) are more willing to try for themselves as opposed to solely being an employee. When Femi came to Denmark from UK he said he was surprised to see that there was a lot of my friends and people in general who at some point had their own small company. We do however still have a lot to learn from the Americans on being bold and thinking bigger.

Where Pelle mentions some of the constraints of setting up and operating a company in Denmark as a stumbling block – I would emphasis the flexibility of the Danish system as a contributing factor to why I created astartup instead of becoming an employee.

 • I could get unemployment benefits straight out of university while I was growing my company. (The paperwork is a hassle, but at least I got some money for rent)
 • Starting a personal partnership (I/S) is super easy. One (1) paper form and you are in business. The disadvantage is that you are fully liable for the company but starting a software company does not involve any big investments so the risk is not big in my case.
 • The economy is strong and there is a shortage of people in IT. Even though this might change for now it has been an assurance for me that if everything fails in my business it is easy to go out and get a job.
 • There are a number of governmental institutions and non-profit networks emerging focused on startups and entrepreneurship.

To me the threshold to get started in Denmark is very low. It is when the company is starting to mature and money is starting to roll in that the problems occur. Changing to a limited company and the huge taxation that follows will then be a major issue. My perspective on this mater is further enhanced from Femi’s experience in the UK, where his perception is that the threshold of starting a small company requires significantly more work, whereas the benefits outshine those of the danish equivalent once established and money begins to flow.

2 kommentarer 2. juli 2007 kl. 10:00

Business plan? – oh yeah that thing…

Skrevet af Femi og Michael

File box Today I was talking a lot with a new client of ours about how to go about doing a business plan for the company he is about to start. And then I realized that I hadn’t seen our plan since we made it.

I still believe that it is a good idea to write a business plan because the most valuable aspect is the proces you go think and talk about before you start. The best advice we were given back then was:

Make your business plan, go through the process and file it

That was also my advice today. Because we might have had some hopes, expectations and ideas of were would be a year from we started but we have ended up in a very different place and with very different clients. Not to say that it is not good to plan – we have a lot of plans – but the business plan is staying in the files.

On the same note I just watched a very inspiring panel talk called No Plan, No Capital, No Model… No Problem moderated by Guy Kawasaki. Here are five different people from businesses that started out from scratch, didn’t get external funding and ended up being successful. A key in all these companies is that they stay like micro-companies for a long time and only at a very late stage start to grow their teams.

1 kommentar 26. juni 2007 kl. 22:05

Start a company while studying

Skrevet af Femi og Michael

If a high school kid asked me for an advice today for how to get through university, it would be to start a company while studying.

While Danish universities provide some hands on experience and real-life collaboration there is a lot of things that can’t be taught in school.

During my studies in computer science and communication I think about 10-20% of my year started their own company (mostly as sole proprietors). It was easy to start and pretty easy to find costumers who wanted something done with IT. I started two companies while studying one by myself and another one with 4 of my friends. None of the companies were a huge success but I learned how to do the books and the experience I gained made me confident that starting a company for a living would be doable.
Most of the people who started companies shut them down when they graduated and got ‘real jobs’ but as far as I know there are now four people living the life as entrepreneurs from my year.

My years in university have taught me a lot and I don’t regret it. But you shouldn’t go to college just to get a degree. Mike Glanz wrote a post about how all he learned in college was how to ‘work the system’.

“If I had taken Guy’s advice and learned how to make money instead of being an employee. If I had just found Seth’s blog when he started it… I’m not saying all college is a total waste. I am saying that my university was a total waste for me.

Let me break that down.

I went to college to get a degree. My parents told me a degree was “something to fall back on”, it was “security”, and it would “prepare me for the real world”. In reality it took away my preparedness. I’m a surviving kinda guy. I needed to pass college so I did it the best way possible: find out what the teachers wanted and gave it to them. Within a year I wasn’t trying… I graduated top 10 in my class because I was the best at giving the teachers what they wanted… not because I paid attention to anything they said.”

Skriv kommentar 17. maj 2007 kl. 14:50

A startup rollercoaster

Skrevet af Femi og Michael

After recently speaking to another two man partnership company based in Copenhagen, I was (and still am) very intrigued by their business model, because unlike a micro company like us, they have solicited financial backing funding from Angels, Venture Capitalists and Sponsors. They pointed me to a video documentary they had used as a source of inspiration, which I finally acquired and settled down to watch in the early hours of last night.

Startup.comStartup.com is an exciting and frank document about the “rise and fall of the American dream”. It chronicles the tribulations of an Internet startup company in era of the dot com bubble, when a lot of money was being shelved out by various source to companies, with the lure of making big money in return on the virtually untapped Internet market. Having writhed, winced and wriggled through the 1 hour 43 min documentary, I must say it confirmed my worst nightmares with regard business ventures of that scale and solidifies my belief in the benefits of the micro company model. However, I have the utmost respect for the entreupenuers that have the ability and desire to take on responsibilies and pressure of that magnitude.

I would encourage anyone who hasnt already seen this documentary to dig it out.

Skriv kommentar 29. marts 2007 kl. 07:24

Nyere indlæg Ældre indlæg

Bøger til selvstændige: