Dovenskabens filosofi

Skrevet af Trine Kolding

“Ja, ja, nu skal det hele jo ikke gå op i pauser og fridage!”, bemærkede en kollega i mit netværk efter at have læst indlægget Mere ferie i hverdagen.

Helt enig. Ligesom det hele heller ikke skal gå op i arbejde. At finde den rette balance er den store udfordring. Personligt konstaterer jeg, at når jeg sørger for at lægge pauser og frirum ind i løbet af dagen, ugen og måneden, så øges min præstationsevne markant. At holde kurser og foredrag kræver en vis portion overskud og energi. Og den er der simpelthen ikke, hvis jeg i en længere periode har siddet til langt ud på aftenen og arbejdet. Det samme gælder min kreativitet.

Tærsklen for stress er individuel, det samme gælder energiniveauet. Vi må hver især finde ud af, hvor grænserne går. Men at arbejde hårdt og længe er altså ikke det samme som at være effektiv.

Dovenskabens filosofi
Det er titlen på en kronik i Berlingske Tidende, der i sommerperioden behandlede de syv dødssynder. Kronikken gjorde stort indtryk, fordi den beskriver, hvordan vores forhold til arbejde har ændret sig markant.

Arbejde – fra forbandelse til et kald
I antikken og middelalderen blev arbejdet primært betragtet som en forbandelse. Ifølge filosoffen Aristoteles stod arbejdet i vejen for menneskets sande bestemmelse. Under den protestantiske reform blev synet på arbejde imidlertid ændret til nu at være noget positivt for alle mennesker. Med Luther blev tanken om “arbejdet som et kald” indført. Mennesket skulle nu tjene Gud gennem sit arbejde.

Senere forsvandt den teologiske begrundelse for at arbejde, men den protestantiske arbejdsmoral forblev. Senere udtrykte Henry Ford det på denne måde: “Der findes ingen plads i civilisationen for den dovne”. Tag den!

Ifølge kronikkens forfatter, den norske filosof og forfatter Lars Fr. H. Svendsen, er denne arbejdsmoral så fast forankret i os i dag, at vi plages af kronisk skyldfølelse, hvis vi ikke får udrettet tilstrækkelig meget. Et godt spørgsmål er så: Hvornår har vi udrettet nok? Kan vi nogensinde holde fri med god samvittighed?

Vi har vænnet os til den høje produktivitet og den deraf affødte materielle velstand. Det er en del af vores  mentale bagage, og samtidig vil vi ikke gå glip af noget.  Det er svært at sætte tempoet ned. Og en stor del af de, der gør det, oplever rastløshed eller den føromtalte dårlige samvittighed.

Men heldigvis er der håb forude for de, der gerne vil “dovne” den med god samvittighed. Mere herom i næste indlæg…

[tags]dovenskabens filosofi, Lars Fr. H. Svendsen, Henry Ford, Aristoteles, Luther, mere ferie i hverdagen, at dovne, micro business [/tags]

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 5. september 2007 i kategorien: Personlig effektivitet,Tid . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: