Den ansattes ophavsret

Skrevet af Peter Lind Nielsen

Når en ansat under ansættelsesforholdet udarbejder tekster, billeder, fotos, software m.v. vil dette materiale meget ofte være ophavsretligt beskyttet, og den ansatte er ophavsmanden jf. ophavsretsloven.

Spørgsmålet der ofte opstår er hvilke rettigheder arbejdsgiveren egentlig får til materiale ansatte laver under ansættelsesforholdet. Det kan klart anbefales at få det aftalt i ansættelseskontrakten så der ikke er tvivl og så vil det naturligvis være reguleret her. Forholdet kan også være reguleret i en overenskomst (som fx journalister).

Hvis det ikke klart fremgår af ansættelsesaftalen eller overenskomsten gælder det, at brugsretten til det den ansatte laver under ansættelsesforholdet i et eller andet omfang overgår til arbejdsgiveren og den ansatte må ikke anvende materialet selv eller overlade det til andre. Arbejdsgiveren må bruge materialet til brug for arbejdsgiverens virksomhed, herunder må arbejdsgiveren ændre, ajourføre og videreudvikle materialet i den udstrækning det er nødvendigt for at materialet kan anvendes inden for arbejdsgiverens virksomhed.

Det betyder også at man som ansat ikke selv kan bruge det man har lavet under ansættelsesforholdet og man må ikke tage sådant materiale med når ansættelsesforholdet ophører med henblik på at man vil bruge det i sin egen virksomhed eller hos en ny arbejdsgiver.

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 5. november 2008 i kategorien: Diverse . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: