Forfatterarkiv

RED DAGEN MED KONFLIKT

Skrevet af Nethe Plenge

I dag, lørdag den 30. juni, red 100 ryttere ind i Næstveds lørdagstravle bytrafik. De mange ryttere har gennem flere år forsøgt at få politikere i tale for at få anlagt ridestier, som de kan dyrke deres sport på, uden at risikere liv og lemmer i trafikken. I samme uge har vi også oplevet, hvor langt hjemmehjælpere kan nå ved at aktionere, ved at skabe en konflikt.
Men dette indlæg ikke en sympati-tilkendegivelse. Nej, jeg smider det på bloggen for at gøre opmærksom på, at man selvfølgelig kan bruge en konflikt som en mulig vej til at opnå et resultat.
Konflikt er et middel til at få dem i tale, som har magt over os, eller som vi er afhængige af, og som vi ikke kan få i tale på andre måder.
Efter min mening bør konflikt-handlinger så vidt overhovedet muligt være ikkevoldelige. Jeg savner kreative, humoristiske ikkevoldelige aktionsformer i lidt større sammenhænge. Tænk på Alotria i begyndelsen af firserne. Her tog de unge BZ’ere fusen på politiet, idet de havde gravet sig ud af det besatte hus gennem en tunnel. Ungdomhusfolket på Jagtvejen havde ikke meget kreativitet og humor at rutte med, desværre.
Men osse i det små kunne en konflikt måske åbne lidt for kontakt, hvis samtalen er gået i stå – eller hvis den, der han fat i den lange ende, ikke tager imod. Jeg talte for nylig med en person, hvis kollega ikke var til at hugge eller stikke i. Foreslog at vedkommende kunne gemme kollegaens computerskærm, vende den på hovedet eller noget andet fjol. Med andre ord: Jeg har desværre ikke det store lager af sjove konflikt-aktioner på lager, så gode forslag til ikkevoldelige, kreative, humoristiske konflikt-handlinger efterlyses – her på bloggen!!

****
Der vil blive længere mellem mine blogindlæg i sommer, men jeg giver respons på kommentarer. Så bare kom an! Kommenter osse gerne den lille grønne Hånd om konflikten.

Hav en god sommer.

[tags]ikkevold, konflikt, aktioner, konflikthandling, humor i konflikt, aktioner, konfliktaktion[/tags]

Skriv kommentar 1. juli 2007 kl. 00:01

KONFLIKTER KOSTER – PRØV MÆGLING

Skrevet af Nethe Plenge

Konflikmægling – hvad er nu det for noget?
Andre mikrobloggere har skrevet om økonomien i at købe hjælp udefra. Jeg pipper lidt med her.
For nogle år siden lavede jeg et regnestykkesammen med et par mennesker, der havde brugt oceaner af tid og energi på arbejdsrelaterede konflikter. Regnestykket blev bragt i Børsen i marts 2004. To mennesker i konflikt løb op i 27 arbejdstimer på en uge, og det var meget lavt sat. For ikke blot arbejdstimer brugt på ufrugtbare og ukonstruktive møder, men derudover går oceaner af tid til samtaler og ‘hælden vand ud af ørerne’ til familie, venner og forretningsbekendte. Dårlig nattesøvn og tankemylder er yderligere energitærende biprodukter, som alt i alt går ud over produktiviteten og dermed indtægterne – for ikke at tale om humøret. Man kan nu engang ikke have hovedet fyldt af konflikter og samtidig fungere optimalt.
En konfliktmægling kan være den nødvendige hjælpende hånd gennem en opslidende konflikt.
Konfliktmægleren (også kaldet mediatoren) træder til, når mennesker er nået så langt i en konflikt, at de ikke længere kan få eller ønsker at have den anden part i tale. Når man opdager, at man ikke har spor lyst til at tale sammen – når man undgår hinanden. Måske kan man kun se muligheden for at kommunikere gennem andre personer eller medier. Hvis man oven i købet når dertil, at man oplever sig selv som et offer for den andens dæmoni – eller at man får lyst til at ødelægge noget for den anden. Så er det på høje tid at tage konflikten alvorligt og søge en professionel hjælper.
En konfliktmægler (mediator) er mødeleder for en svær, men nødvendig samtale. Hun eller han støtter parterne i få talt om det, de i konfliktens løb ikke har kunnet tale sammen om. Konfliktmægleren må ikke have nogen interesse i mæglingens resultat. Konfliktmægleren skal være upartisk og uvildig. Begge parter skal have tillid til mægleren. Mægleren bliver en slags ‘stand in’ for den tillid, parter i en konflikt sandsynligvis ikke længere har til hinanden.
Konfliktmægling foregår et roligt og uforstyrret sted. Man behøver bare komme med sig selv og sin konflikt. Dagsordenen lægger parterne i løbet af mæglingen med hjælp fra mægleren. Det er konfliktens parter selv, der ved, hvad det er vigtigt for dem at få talt om, og det er parterne selv, der ved, hvad de gerne vil have ud af samtalen. Konfliktmægleren er ikke en tryllekunstner, der kan finde fiffige løsninger på de problemer, konfliktens parter måske har bokset med i flere år. Hvis en konfliktmægler indlader sig på at foreslå eller ligefrem pådutte parterne en løsning, så er det ikke længere konfliktmægling, der finder sted. Kald det rådgivning eller anden konsulentydelse, men konfliktmægling er det ikke. Og egentlig konfliktløsning bliver det heller ikke, for det er kun parternes egne løsninger, der viser sig at være holdbare i længden.
Nogle mener, det er et nederlag at beslutte sig for konfliktmægling! Blæs på dem. Det kræver faktisk mod og er et stort skridt i retning af en konfliktløsning at beslutte sig for at genoptage kontakten med et menneske, man har mistet tilliden til.
Prisen for en konfliktmægler varierer naturligvis, ligesom priser på andre fagfolk varierer. Derfor får du ingen prisliste her. Og vel koster det da! Lige som din advokat, revisor, mekaniker, elektriker og grafiker koster. Men sammenlign altid udgiften med den tid og de penge, du sætter til ved at lade dig selv og din forretning sejle sin egen sø. Og gør dig selv den tjeneste, at du ikke sætter for strenge krav til dig selv eller mægleren om, at din konflikt, der måske har varet måneder eller år, kan løses på et enkelt, kort møde. Konfliktløsning skal have ro og tid. Tid til besindelse og tid til at sove på de ofte store beslutninger.
En liste over konfliktmæglere kan ses på Foreningen for mediation/konfliktmæglings hjemmeside.

[tags]mægling, konfliktmægling,mediation,tid til konflikt,dagsorden i mediation,konfliktmægler, mediator[/tags]

1 kommentar 26. juni 2007 kl. 21:43

Klap lige konflikten

Skrevet af Nethe Plenge

Mens jeg skyller, plukker, skraber, renser og koger forsommerens friske råvarer til aftensmaden flyver mine søndagstanker gennem konfliktens landskaber. Følg med!
Tænk lige på en konflikt, du har oplevet på egen krop.
Ikke specielt rart, vel?
Ingen står vel op om morgenen og ønsker sig at løbe ind i en rigtig stor konflikt i dagens løb – eller ?? Ikke som vi mennesker er flest i hvert fald.
Men måske kunne vi alligevel tænke os om en ekstra gang!
Konflikten udløses af en begivenhed, der skaber spændinger i og mellem mennesker (jf. Center for Konfliktløsning). ‘Noget’ hænder, som får os op af stolen. En eller anden har sagt noget eller gjort noget, som rammer ind i vores verden. Vi forarges, irriteres, rystes. Næsten alle mennesker vil genkende, at en konflikt er forbundet med stærk energi. Desværre bliver energien bundet i en ukonstruktiv måde at løse konflikten på, måske endda ligefrem en destruktiv måde, hvor man mister sit overskud og overblik og afviser eller ligefrem dæmoniserer den anden person i konflikten – MODparten!
Men! Klap lige konflikten!
For der kan altså være andre veje gennem konfliktens umiddelbare dis end at fare i flæsket på den anden.
I første omgang kan man forsøge at finde frem til, hvad det er, der gør, at konflikten rammer en så pokkers hårdt. Hvad er der ‘indeni’ – hvad er konflikten kerne? På den måde kan man faktisk lære sider af sig selv – eller sin virksomhed – at kende helt ude i yderkanten. Vi reagerer jo på noget, der er af stor betydning for os.
For nylig lavede jeg en kursusdag for en hamrende velfungerende gruppe mennesker. De besad en harmoni som givet vel nærmest var misundelsesværdig. De rare mennesker havde stor tillid til hinanden og var stort set enige om alt.
Harmoni ville man nok kalde tilstanden. Eller stilstanden – med al respekt.
Igen vil jeg nemlig gerne vende det hele lidt på hovedet:
For den energi, der netop udløses, når uenigheder skærper synspunkter, stiller værdier på spidsen eller udfordrer fagligheden, den drivkraft forsvinder jo i bar’ omgængelighed.
Mine tanker strømmer videre til en midaldrende kvinde, som jeg ikke kender, men som passede mig op ved en lejlighed, hvor jeg talte om konflikter i hverdagen. Hun fandt det hul i hovedet at beskæftige sig med konflikter. Hovedrystende og let fnysende fortalte hun mig:”Hmf! jeg har aldrig haft en konflikt! Den slags spilder jeg ikke min tid på! Se nu bare med mine naboer: Vi har boet i samme tofamilieshus med have i 35 år. Jeg går da bare ALDRIG ud på trappen, når jeg kan høre, at de er der. Og jeg lader da bare være med at bruge haven, når de er dernede.”
Ja, sådan kan man jo også undgå konflikten. I mit objektiv er der måske snarere noget der tyder på, at kvinden er særdeles optaget af konflikten. Naboskabet bar øjensynligt ikke præg af gensidig tillid, men måske nok af en vis enighed om at lade hinanden være i fred. Det, den kvinde praktiserede, kan vel nærmest kaldes en form for “våbenstilstand”.
Med fuld skrue på både gensidig mistillid og uenighed er der en vis risiko for, at konflikter udarter kaotisk og destruktivt optrappende. Man skyder vildt fra sig med ord og handlinger. Vægrer sig mod den anden, dæmonen, idioten, pestilensen, som man i en optrappet konflikt ikke finder sig for god til at genere – mobbe, chikanere, melde til politiet osv.
Og så er der altså de der konstruktive konflikter. Dem, der sætter tankerne i gang. Der, hvor jeg bliver udfordret i min vanetænkning, der hvor jeg må finde løsninger, som tilgodeser andet og mere end blot mig selv – måske med stor berigelse og nye venskaber til følge.

Har du oplevet noget i den retning?
Fortæl gerne din historie her på bloggen!

Mistillid og enighed > afstandtagen og våbenstilstand
Mistillid og uenighed > kaos og risiko for destruktiv optrapning
Tillid + enighed > harmoni med risiko for stilstand
Tillid og uenighed > mulighed for konstruktiv konfliktløsning

[tags]konflikt, konfliktløsning, nethe plenge, destruktiv konflikt, konfliktoptrapning, mistillid, harmoni, våbenstilstand, mellemmenneskelig konflikt[/tags]

Skriv kommentar 17. juni 2007 kl. 16:54

Politi i mikrokonflikter

Skrevet af Nethe Plenge

Politiet bruger oceaner af tid på at tage hånd om småting. I følge Politiet: mikrokonflikter i ordets egentlige forstand, som tager deres tid fra andre, væsentligere poltiopgaver, fortalte vagthavende, Kim Bak fra Politiet i Nykøbing Falster i TV2 Øst i aftes. (Indslaget er seks minutter inde i udsendelsen).
Hånd om konflikten handler om en anden type mikrokonflikter, men også mikroindehaveres og -virksomheders konflikter kan lande hos Politiet, hvis vi ikke selv magter at tage hånd om vores konflikt i tide.
Vi skal og kan lære signalerne at kende på, at nu er en konflikt under optræk. For når konflikter løber af med os, mister vi det sædvanlig overblik og overskud – og med det ryger også den almindelige forståelse, respekt og anerkendelse af den, vi er kommet i konflikt med. Og konflikttrappens motor tager fat, og inden vi får set os om, kommer ønsker om hævn og straf ind i billedet.
Jeg er helt enig med Politiet i, at konflikter på de nederste trin af konflikttrappen ikke hører hjemme hos Politiet!
Vi kan dog allesammen komme dertil, hvor vi har brug for at andre lægger øre og skulder til vores fortvivlede situation. Så lær at bede om at få et hjælpende øre, før konflikten løber af med dig! Din lytter skal såmænd ikke gøre andet end at hjælpe dig med at få et overblik over, hvad konflikten handler om. Og vise dig en smule fortåelse – som vel at mærke IKKE er det samme som at give dig ret, og heller ikke at hjælpe dig med at finde fiffige måder at hævne dig på. Nogle bruger udtrykket “at lytte som en ko”. Tænk på, hvordan en godmodig og rolig ko drejer sine ører hen mod den, der taler. Ser på fortælleren med sine store, alvorlige brune øjne – og siger egentlig ikke ret meget (!) Alene dét, er en stor hjælp for et menneske i underskud og kaos. Som menneske kan din hjælp bestå i, at du samler jeremiaderne sammen til et mere tydligt overblik over konfliktens indhold, og resumerer, hvad din konfliktramte fortæller faktisk har fortalt. Aktiv lytning, kaldes det.
Der findes også professionelle hjælpere, som du kan opsøge:
Konfliktvejlederen kan hjælpe dig med at få sat system i det fortvivlende og forvirrende overblik og støtte dig i at finde din vej gennem konflikten. Kontakt en professionel konfliktvejleder – søg i dit mikronet.>
Jurister, for eksempel, kan hjælpe med at tage sig af kunder, der ikke vil betale.
Din faglige organisation kan også hjælpe dig, når du er landet i en konflikt.
Center for Konfliktløsning har Åbne Konfliktrådgivninger i nogle større byer
Benyt konfliktmægling, mediation, hvis både du og din modpart er indstillet på at få en dialog om konflikten.
MEN! Vi skal bestemt også kende vores egne begrænsninger. Vold, trusler og overgreb mod liv og helbred hører hjemme hos Politiet .
Så tag fat i din konflikt, inden det bliver for sent – inden du i desperation finder det nødvendigt at tilkalde Politi eller Brandvæsen, for den sags skyld. For ellers har de måske slet ikke tid til at komme, når det bliver rigtig alvor.
[tags]Politiet,Kim Bak, Nykøbing F,mikrokonflikter,væsentlige poltiopgaver,virksomheders konflikter,konflikt under optræk,hjælpende øre,aktiv lytning,Center for Konfliktløsning,Nethe Plenge, konfliktmægling, mediation,overgreb[/tags]

Skriv kommentar 7. juni 2007 kl. 08:45

Undskyld, undskyld, undskyld!

Skrevet af Nethe Plenge

Disse uger har stået i undskyldningernes tegn.
Først Bjarne Riis, som alligevel mente, det var på tide at indrømme det dopingforbrug, der på sæt og vis har indbragt ham så meget hæder og ære. Med et lille mellemhop til Team Easy-on (klik, kig og få dig et godt grin!!!) kom næste undskyldning fra Klaphat nummer et, manden, der ville banke dommeren i fodboldlandskampen den 2. juni. Fodboldspilleren Christian Poulsen siger også Undskyld,
undskyld, efter han har øvet vold mod en medspiller i samme landskamp: “Det var utilgiveligt, og jeg fortryder naturligvis og har sagt undskyld.”
Men hvor meget tæller en undskyldning? Hvornår er en undskyldning nok? Hvad mere kan man forlange?
Jeg har det blandet med de mange undskyldninger.
En undskyldnig er på sin plads, når den er velment – og det må vi jo tro på, at de herrer sportsudøvere’s har været. En undskyldning kan være en hjælp til at få en konflikt ud af verden, fordi den på sin vis giver modtageren en form for æresoprejsning. Undskylderen erkender, at han har gjort en anden uret eller ondt – undskyldningen er en form for brobygning, et signal om, at man gerne vil genetablere en afbrudt kontakt.
Men der er alligevel grænser for, hvornår man kan nøjes med en undskydning, synes jeg.
Klapahtten og fodboldspilleren har i et øjebliks ophidselse begået vold mod andre. Det må man bare ikke!!! Men de får mulighed for at blive stillet til ansvar for deres handlinger på forskellig vis – i retten og i fodboldverdenen. De får faktisk en straf.
Men for Bjarne Riis forholder det sig anderledes. Han har gennem mange år nydt folkets og sportsverdenens gunst, noget, han har løjet sig til. Og så er det som om en undskyldning ikke rigtig er nok.
Konflikter eskallerer, når tilliden til andre mennesker brydes. Med rette! For hvor var vi som menneskeslægt henne, hvis vi ikke kunne stole på andre mennesker? I al almindelighed går vi rundt og stoler på hinanden, med mindre vi er psykisk syge eller i en særlig udsat situation, hvor det kan være fornuftigt nok ikke at stole på andre. I min opfattelse er der for alvor tale om mellemmenneskelige konflikter, når den gensidige anerkendelse og tillid er brudt.
Så lige pludselig fik jeg en konflikt med Bjarne Riis. Og jeg kender faktisk ikke manden. Ikke personligt i hvert fald. Men hans undskydning står for mig som et forsøg på at legitimere ikke bare at man kan falde i epo-gryden, hvilket da er alvorligt nok. Men ham om det. Nej, Bjarne Riis’ undskydning ligner et forsøg på at legitimere, at han har forbrudt sig mod den tillid, som så mange mennesker har vist ham. Nu vil han “bare gerne fremad” siger han (citeret efter hukommelsen). Ja, det skal jeg lige love for – det ville jeg nok osse helst, hvis jeg havde skidt så slemt i nælderne. Men hvad med den masse af mennesker, han efterlader der i nælderne?
Det er ikke forargelse, jeg er ude efter med det her skriveri. For som så mange har skrevet i diverse læserbreve: det kan da ikke komme bag på ret mange, at manden var dopet.
Så det’ ikke det, du siger, Bjarne. Det’ mere løgnen i sig selv. Bjarne Riis’ løgn og hans undskydning sætter fingeren lige på noget af det rigtig svære i konfliktøsning, nemlig at forsone sig med, hvad andre har gjort mod en. Det er sikkert meget politisk ukorrekt at mene, at man ikke bare skal gå rundt og forsone sig med hvad som helst. Forsoning er en mulighed for at lære at leve med en uret, der er begået imod en, det tror jeg på. Men der er vel også andre flere veje til forsoning, end at acceptere en nok så tårevædet undskyldning. Måske ville jeg have lettere ved at forsone mig med Riis, hvis han leverede de titler og måske også de pengesummer tilbage – for eksempel til ædle formål – som han har tjent ind med sin uretmæssigt erhvervede titel.
Det korte af det lange: en form for kreativt udtænkt, passende soning, et son-offer, for et tillidsbrud eller en forbrydelse, stor som lille, kan være nødvendigt for at den krænkede kan forsone sig og modtage en undskyldning, så vi kan komme videre sammen i et gensidigt anerkendende og tillidsfuldt forhold. Bjarne og mig.

[tags]undskyld,Bjarne Riis,Team Easy-on,Christian Poulsen,fodboldlandskamp,forsoning,undskyldning,tillid,anerkende,konflikt,konfliktløsning[/tags]

Skriv kommentar 5. juni 2007 kl. 16:06

Præsentation – lidt om mig selv

Skrevet af Nethe Plenge

Lidt om mig selv:

Konsulent- og undervisningserfaring:
konfliktløsning og konfliktmægling på arbejdspladser
kurser i konfliktledelse
kurser for konfliktkonsulenter
konfliktmægleruddannelse og mæglingstræning
arbejdspladsens professionelle samtaler
coaching, vejledning og supervision
konsulent ved organisationsændringer
udvikling og planlægning af undervisningsforløb
projektledelse
ledelse af fremtidsværksteder
voksenundervisning, seminarieundervisning

Uddannelse:
Jeg er lærer, cand.pæd. og uddannet i voksenpædagogik (VPÅ/RUC)
Efteruddannet i konfliktløsning og konfliktmægling, Center for Konfliktløsning samt ved Institut for Transformativ Mediation, New York, USA
Efteruddannet i supervision, Den Sociale Højskole.
Efteruddannet i professionel samtaleledelse på Kempler Instituttet

Skribent:
“Samtalebogen” (Gyldendal 2994) sammen med Michael Højlund Larsen
“Konflikthåndtering i porganisationer” I Alrø, Helle Klitgaard og Marianne Kristiansen (red): Dialog og magt i organisationer. Ålborg Universitetsforlag, 2004
Sammen med Karen Plenge har jeg skrevert “Glasur på arbejdskampen” i I Dansk Tidskrift for Arbejdsliv,nr 1, marts 2005
Jeg har skrevet en lang række artikler og indlæg om konflikter, balndet andet i Institutionelslederen samt i Socialt Udviklingscenters magasin om Vold som Udtryksform.
Andre artikler ligger på plengenet.dk – links

Andet
Jeg er født i Nysted i 1954. Har i en årrække boet i København og i Kolding og siden 1989 i Nykøbing Falster. Jeg er gift med Peter Høier og vi har to sønner.
Ved siden af mit virke som konsulent og konfliktmægler har jeg en ganske anden, mere hobbypræget virksomhed som kogekone (se www.kogekone.dk) og madkonsulent – bestyrelsesmedlem i Oprør
fra Maven
og madskribent for avisen Lolland-Falsters Folketidende.
Er medstifter af mikronet og ambassadør i selvstændighedsfondens ambassadørkorps

Adresse: Fredensgade 8
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 5133 0567
[tags]plenge,konfliktløsning,mediator,konfliktmægler,konfliktvejleder,Center for Konfliktløsning,underviser,konsulent[/tags]

Skriv kommentar 2. juni 2007 kl. 09:59

Indre konflikter – hvad gør man så?

Skrevet af Nethe Plenge

En bloglæser, Hanne Elmer, har kommenteret og stillet et par spørgsmål.
Tak for det!
Hanne spørger: “Men nu vi er ved indre konflikt. Har man ikke mange af dem som mikrovirksomhed eller i hevrtfald i starten? Hvordan prissætter jeg mit arbejde? Den ene del siger forsigtigt: “høj pris, jeg er da virkelig noget værd. Den anden del skriger: Du kan da ikke forlange Så meget for det”. Hvordan overkommer man alle sine indre konflikter som ny iværksætter. Et er jo at have en konflikt med andre, men hvad når konflikten rykker ind i ens eget hoved?”
Spørgsmålet er med sikkerhed genkendeligt for andre andre mikroer, og jeg forsøger efter bedste evne at give et bud, som forhåbentlig kan inspirere dig og andre.
Det sidste først – den indre konflikt. Mit råd vil være, at forsøge at finde til bunds i hvert spørgsmål for sig. Hvad handler det egentlig om det her? Hvad er der nede under mine følelsesfyldte og usikre spørgsmål eller standpunkter? Hvilke værdier eller behov, er der nede under overfladen på hvert af de to veje, der river mig midt over?
Jeg har en lille øvelse, som jeg selv bruger, når mine egne, indre konflikter flår i mig fra hver sin side:
Jeg stiller mig – rent fysisk – på først det ene holdepunkt og derefter flytter jeg mig nogle skridt hen til det andet. Hvert sted gransker jeg den kvaliteten der dybest set ligger lige netop på dét ståsted.
Et eksempel:
Hvis jeg laver et kontraktudkast med en pris, som jeg selv er godt tilfreds med, så får jeg måske ikke opgave. Jeg bliver utilfreds med mig selv, hvis jeg sætter min pris for lavt. På den anden side: Jeg vil have opgaver!” Nu stiller jeg mig ført der, hvor jeg vil dvæle ved, hvad der er kvaliteten i at tage en ordentlig pris. Jeg går i dybden med at undersøge, hvad det er, der er så godt med at sætte en ordentlig pris på mit arbejde. “Jeg vil have en ordentlig pris. Sørme så! Min pris er et udtryk for, at der ligger meget arbejde under mine ydelser. Jeg har erfaringer, masser af viden, og jeg bruger tid på forbedeles ehver gang. … Jeg vil anerkendes for det, jeg har gjort for at være så god, som jeg faktisk er. Jeg skal konkurrere på viden og erfaring – ikke på pris. Hvis jeg går ned i pris, så mister jeg min selvrespekt, og risikerer, at andre mister respekten for mig. Ja, det er respekt og selvrespekt, det her handler om. Jeg kan altid tjene penge på andre måder, men når jeg sælger mig selv og min ydelse i mit firmas navn, så vil jeg anerkendes for værdien af det, jeg faktisk sælger. Det er selvrespekt og respkt, der er vigtigt for mig”
Og nu flytter jeg mig – igen helt fysisk – hen til det andet holdepunkt: “Det er vigttigt for mig at have kunder, der kan fortælle andre kunder, hvor god min ydelse er! Jeg vil have mit navn udbredt, jeg vil være bredt kendt, jeg vil have flere kunder. Ja, det er det, der er vigtigt for mig: Jeg vil have vækst! Det vil jeg gå efter!”
Nu står jeg med det, der betyder noget for mig: På den ene side respekt og selvrespekt og på den anden side udbredelse og vækst.
Måske er det iukke så vanskeligt at kombinere de to grundlæggende ønsker? Udelukker det ene mon det andet? Selve den indre konfliktløsning handler nu om at få masser af kreative ideer til, hvordan man kan få vækst med respekt for dig selv – og på en måde, så andre bevarer respekten for en. Måske kan man få en hjælpende hånd til idéudviklingen. Det tager sandsynligvis lidt længere tid at gøre de her overvejelser, og der vil ligge helt andre værdier og ønsker i andre menneskers eftertanker. Dette var bare et eksempel på selve “øvelsen”, som man kan gøre, når man er i vildrede med sine indre konflikter.
Kort og godt: Dyk til bunds, find ud af, hvilke værdier og behov, der ligger under dine påtrængende, indre standpunkter, og find så frem til kreative idéer, der kan tilgodese dinde indersteværdier og behov.
Hvis du ikke kan tilgodese begge dele på én gang – hvilket faktisk er ret sjældent! – så står du i et regulært dilemma, hvor du må træffe et valg. Dilemmaer er kendetegnet ved, at lige gyldig hvilken udvej, man vælger, så står man stadig med et problem. Da består den største udfordring består i at leve med, at man har valgt at følge den ene vej. Men har du gjort dig overvejelser bevidst og til bunds, så er det ikke så slemt at tage konsekvensen af dine beslutninger og valg. Det vigtigste der, her i en konfliktsammenhæng, at du træffer besltutninger på baggrund af modne overvejelser – og ikke som offer som offer for dine egne, indre for konflikter.
Læs også i Hånd om konflikten kapitel 13 om “Hvordan får man styr på sit tankemylder”
Til det første spørgsmål er der et rigtig godt svar: Læs bogen i mikroserien: “Sæt pris på dig selv”! af Ulla-Lisa
Thorden. Og træn dig så op i at sige store tal! En af mine gode venner hjalp mig fakstisk, lige da jeg var begyndt som selvstændig. Han sagde: “NU skal vi lære dig at sige store tal. Kan du sige TI TUSIND?” Begynd med et stort tal, og træn dig efterhånden op i at sige større og større tal. Jaja, det lyder pjanket, men prøv måske alligevel.
Femogtyvetusinde hilsner fra Nethe

[tags]Hånd om konflikten,konflikt,indre konflikt,pris,dilemma[/tags]

1 kommentar 2. juni 2007 kl. 08:28

Indavlet kioskejer … eller: høhø, hvorfor skal det være så kedeligt altsammen?

Skrevet af Nethe Plenge

Forfatteren Søren Lind har et tankevækkende debatindlæg i dagens Politiken om humor og fremmedfrygt, xenofobi.
Jeg citerer fra indlægget Indavlet kisokejer som reklamevits: “Det forgangne år har været en succeshistorie for xenofobiske (fremmedfrygt) kampagner. Vi håner rask væk muslimer, stammenegre og andet etnisk pak” skriver SL med henvisning til bl.a. Danske Spil’s TV-reklamer om den enfoldige, vist nok tyrkiske kioskeejer, der bliver så vild med et nyt spilleapparat, at han trommer hele den samlede fætterfamilie frem fra baglokalet – med slet skjult ironiseren over at indavdrere formerer sig som, ja, rotter. “Det hele tilsynelandende kærligt ment. … I stedet for at erkende, at man er gået over stregen og har opført sig stødende, vender man forsvaret til angreb, og klandrer den, man har jokket eftertrykkeligt over tæerne for at være for primitivt indrettet til at forstå finesserne i det udsagn, vedkommende føler sig forulempet af” skriver SL.
Hvad er nu det for noget? Og hvad har lidt sjov i gaden med konflikt at gøre?
Når relationen mellem mennesker ikke længere er præget af gensidig respekt og anerkendelse, når der er skår i tilliden, så er der efter min opfattelse tale om en mellemmenneskelig konflikt. Man kan nemlig sagtens have konflikter med mennesker, man ikke kender personligt! Når en af vor’ egne blot har fortalt os historier nok, og der skal såmænd ikke så mange til, om hvor idiotiske og umulige andre mennesker er, så er vi helt med på det fortegnede billede af ‘de andre’. Vi forholder os ny til stereotyperne eller lad os sige det mere tydeligt: fjendebillederne. På den konflikttrappe, som man kan læse om i Hånd om Konflikten er stereotyper karakteristisk for en konflikt på ret højt niveau. Og det er stereotyperne, vi jonglerer med i karrikaturer og ironi.
Og JA, for hulen, det ER da sjovt, men KUN når der er respekt og tillid imellem os. Ellers kan det med rette misforstås som en krænkelse af den, der oplever sig udstillet. Humor bliver et våben i konflikten, som en uvenlig eller ligefrem fjendtlig handling. Ligeså morsomme, karriakturer kan være i tillids-tider, ligeså subtilt perfide kan humor blive i en konflikt.
For et år siden gav karrikaturtegningerne af profeten Muhammed i JyllandsPosten anledning til en lignende debat, hvor et synspunkt syntes at være, at Rigtige Danskere har humor, og har man ikke det, så er ma for fintfølende. Og det er ikke tænkt som en positiv betegnelse. Det er “udansk”, så dér fik du den!
I anledning af Muhammedtegningerne beskev jeg, hvordan karrikaturerne gav anledning til et typisk og genkendeligt konfliktforløb – et mønster, der synes at være en universel drejebog for såvel den lille konflikt mellem dig og mig som enkeltmennesker som mellem grupper, organisationer og hele lande.
Konflikter syltet ind i humor har jeg set utallige gange på arbejdspladser, der karakteriserer deres egen tone som “rå men hjertelig”. Desværre viser det sig ofte, at betegnelsen dækker over konflikter på højt níveau, døllet ind i udbredt konfliktskyhed, for “hva fa’en, må vi nu ikke engang grine længere!?”
Og hvad har det så med mikrovirksomheder at gøre?
Jo, vi mikroer er også indvandrere, skævbenede, sære, anderledes og genstand for ironi og grinagtiggørelse, hvor vi kommer frem. Vi mikroer er sårbare, for vi sælger ofte os selv med hud og hår. Vi ‘er’ vores virksomhed. Vores firma og vores identitet er ofte så tæt vævet sammen – læg bare mærke til, hvor mange af os, der bruger vores eget navn som firmanavn!
Så der er god grund til at lære konflikters forløb at kende, så du selv kan tage hånd om konflikten og beslutte, hvor og hvordan du stiller dig, når nogen river tæppet væk under dig.
[tags]xenofobi,fremmedfrygt,humor,konflikt,ironi,mikroviksomhed,fjendebillede,plenge[/tags]

2 kommentarer 1. juni 2007 kl. 09:39

Velkommen til min konfliktblog

Skrevet af Nethe Plenge

God dag, velkommen og tak fordi du kigger ind på min blog!
Jeg hedder Nethe Plenge og er konfliktvejleder. Så snart jeg har vænnet mig til blog-mediet, vil jeg skrive indlæg om konflikter og konfliktløsning.
Du er velkommen til at blande dig, kommentere og stille spørgsmål! Gerne allerede NU! Jeg ønsker mig en levende, dialogisk konfliktblog. I bogen Hånd om Konflikten kan du forresten læse, hvad en rigtig dialog er. Bogen udkommer den 7. juni.
Vi ses på bloggen!
Hvis du vil vide mere om, hvem jeg er, kan du læse på min hjemmeside, www.plengenet.dk
På gensyn,
Nethe
[tags]velkommen,konfliktvejleder, Plenge, konflikt, konfliktløsning[/tags]

Skriv kommentar 30. maj 2007 kl. 10:36

Nyere indlæg

Bøger til selvstændige: