Forfatterarkiv

Julegaver og julefrokost

Skrevet af Anette Sand

Hvad gør I med julegaver og julefrokost? I virksomheder med kun en enkelt medarbejder, kan man jo finde på noget personligt, hvis man vil give en lille julegave. I større virksomheder er beslutninger om den slags truffet af direktionssekretæren eller personaleafdelingen allerede i september.

Hos os er der ingen faste regler. Vi har gjort – eller ikke gjort – noget forskelligt fra år til år, der er ikke nogen tradition endnu. Vi er 6 personer, og i år holder vi julefrokost hjemme hos en medarbejder. Inloco Regnskab betaler gildet, vi starter først på eftermiddagen, så det bliver en halv men ikke en hel arbejdsdag, der går med det.

Julegaver: Der har jeg en ambitiøs plan, som jeg håber holder – og som jeg ikke kan røbe endnu 🙂

Men hvad må man, og hvad må man ikke gøre? Eller rettere: Hvor meget må man trække fra som udgift i sit firma? Her kommer et resume af reglerne:

Det er modtagernes forhold til virksomheden, som bestemmer, hvor stor en del af udgiften til julegaver og julefrokost, din virksomhed kan trække fra.

Julegaver:

Mindre lejlighedsgaver, f.eks. julegaver, til virksomhedens ansatte er en glædelig ting at give og modtage. Men hvis ikke firmaets medarbejder skal beskattes af værdien, skal prisen være under 500 kr. inklusive moms – og man må ikke fratrække momsen vedrørende gaver til medarbejderne. Til gengæld er der skattemæssigt fradrag for hele beløbet.

Begrebet “medarbejder” omfatter i denne sammenhæng:

Virksomhedens ansatte
Ulønnet arbejdskraft, f.eks. advisory board og praktikanter
Lønnede og ulønnede bestyrelsesmedlemmer

Følgende grupper er i denne sammenhæng ikke “medarbejdere”:

Indehavere med bestemmende indflydelse, f.eks. ejeren og ejerens ægtefælle
Kunder, samarbejdspartnere og netværk i øvrigt

Julegratiale, altså et kontant beløb til de ansatte, falder ind under nogle helt andre regler og bliver beskattet som normal A-indkomst. Det skal angives på oplysningssedlen.

Julefrokost

Udgifterne til firmaets årlige julefrokost er fuldt fradragsberettigede for så vidt angår medarbejdere og disses ægtefæller/ledsagere – og i denne sammenhæng også ejeren. I det omfang samarbejdspartnere, eksisterende kunder og øvrige forretningsforbindelser deltager, skal en forholdsmæssig andel af udgiften opfattes som repræsentation.

Den momsmæssige behandling afhænger af, om arrangementet afholdes i egne lokaler eller “ude i byen” samt deltagerkredsen, hvor der intet momsfradrag er i egne lokaler og en fjerdedel af momsen ude i byen.

God fornøjelse med juleløjerne!

[tags] firmajulefrokost, julegaver, din første medarbejder, fradrag for julegaver [/tags]

5 kommentarer 1. december 2007 kl. 10:00

Valgløfter og overenskomstforhandlinger

Skrevet af Anette Sand

I TV2 Nyhederne her til morgen, er der taget hul på overenskomstforhandlingerne 2008. Valgløfterne skal nu udmøntes, og alternative flertal i Folketinget afprøves. Foreløbig drejer det sig om, hvorvidt et flertal uden om VK skal gennemtrumfe, at der sættes et særligt beløb af til forbedring af forholdene for lavlønsgrupper i det offentlige, specielt social- og sundhedspersonalet er i fokus denne gang.  Kristian Thulesen Dahl, DF, mener, at der skal afsættes et milliardbeløb – på betingelse af, at der så ikke bliver storkonklikt i foråret. HA! Det kan man ikke.  Selv Dansk Folkeparti kan ikke forlods købe stemmer. Hvis et forhandlingsresultat mellem arbejdsmarkedets organisationer stemmes ned, er der ingen overenskomst. Og en stor risiko for konflikt.

Der er rigtig mange små virksomheder, som ikke er omfattet af en overenskomst men ansætter på individuel kontrakt. Ofte er lønningerne betydeligt højere, end de ville være, hvis der var indgået en overenskomst, så det er ikke af sparehensyn. Det virker bare ikke naturligt at gå ind i et omfattende stykke forberedende arbejde for at tiltræde en overenskomst for bare en enkelt medarbejder.

Men derfor skeler arbejdsgiverne alligevel til overenskomsterne. Hvis du står over for at skulle ansætte din første medarbejder, er overenskomsten på området en god rettesnor for, hvad den kommende medarbejder med rimelighed kan forvente, f.eks. med hensyn til løn og arbejdstid.

Overenskomstforhandlingerne 2008 vedrører de offentligt ansatte og har derfor ikke en direkte indflydelse på min og andre små private virksomheder. Men en eventuel storkonflikt kommer jo til at påvirke os alle sammen – måske skulle man styrte ud og hamstre noget gær?

Skriv kommentar 28. november 2007 kl. 07:34

Velkommen til min gæsteblog (og lidt om fleksibilitet)

Skrevet af Anette Sand

Jeg er gæsteblogger her i Børsenmikros Blogunivers, fordi min bog “Din første medarbejder – sådan vokser du med ansatte” udkommer den 4. december. Det glæder jeg mig meget til.

Hvis man for første gang skal ansætte en medarbejder, er det naturligvis først og fremmest det at finde den rigtige person og få den nye hverdag til at fungere, der er fokus på. Det skriver jeg en del om i bogen.

Det er svært at finde nye medarbejdere – i hvert fald til regnskab og bogholderi, som min virksomhed beskæftiger sig med – i øjeblikket. Der er ganske enkelt ikke nok regnskabsfolk i Danmark, så de, der findes, er allerede fuldt optaget.  Sådan er det også i mange andre brancher.

For de fag, der er ramt af arbejdskraftmangel, går udfordringerne både på at finde medarbejdere og at fastholde dem. Det vil sige, at arbejdspladsen skal være attraktiv nok til, at medarbejderen ikke vælger at kikke sig om efter noget andet.

For mikrovirksomheder kan det være svært at matche de tilbud, medarbejdere kan få fra store og etablerede foretagender: Frokostordning, fitnesscenter, personaleklub …. Men så kan vi så meget andet.  For eksempel være fleksible med hensyn til arbejdstid. Hos os er der f.eks. en, som arbejder tre dage om ugen, en som arbejder 32 timer, en har lidt sager med hjem ind imellem. Alle mulige ordninger, som skifter undervejs – altid efter fælles aftale.

I små firmaer er der ikke andre regler end dem, vi selv stiller op. Det giver os et fortrin – ingen personaleafdeling, der skal godkende enhver lille ændring.

Jeg går ind for, at man skal holde administrationen nede på et minimum: Ikke mere papirarbejde end nødvendigt. Men lige netop når det gælder ændring af ansættesesforhold, f.eks.  at en medarbejder vælger at gå fra 37 timer ugentligt til 34 timer ugentligt for at få en halv ugentlig fridag, så er det meget hensigtsmæssigt at have skrevet det ned. Evt. som en håndskrevet tilføjelse på ansættelseskontrakten og med begges underskrift på. Alternativt (knap så godt, men tit mere praktisk:) ved at du og medarbejderen mailer sammen om aftalen.

Der er også andre midler, mikrovirksomheder kan gribe til, for at være attraktive i kampen om de gode medarbejdere. Det skriver jeg mere om senere – og har du et bud er din kommentar meget velkommen.

1 kommentar 23. november 2007 kl. 10:33

Nyere indlæg

Bøger til selvstændige: