At få ret koster penge!

Skrevet af Peter Lind Nielsen

Jeg har netop talt med en mindre virksomhed i dag som mistede tilliden til vores retsvæsen!

Det var en lille virksomhed der levede af at designe og programmere hjemmesider typisk til andre mindre virksomheder. Min klient havde lavet et grundigt tilbud til en kunde med design af en hjemmeside. Tilbuddet indeholde både en beskrivelse af hvad min klient ville levere og prisen for hjemmesiden.

Kunden havde efterfølgende afleveret en masse materiale min klient havde efterspurgt ligesom de havde spurgt hvornår hjemmesiden mon var færdig. Min klient var derfor gået i gang med arbejdet og bl.a. afleveret flere prototyper, eksempler m.v. der blev gennemgået med kunden og efterfølgende var der sket en tilretning og færdiggørelse.

Nu påstod kunden imidlertid at de aldrig havde bestilt arbejdet og aldrig havde accepteret tilbuddet og det kunden havde modtaget var endvidere efter kundens opfattelse ubrugeligt og det min klient forlangte var i øvrigt alt for dyrt.

Jeg skriver godt nok i bogen at et tilbud skal accepteres før der er indgået en aftale, og der forelå måske ikke en direkte accept af tilbuddet i denne sag. Men det er klart at hvis man som kunde sender det materiale sælgeren efterspørger for at komme videre, spørger hvornår det er færdigt, indgår i dialog om hvad der skal leveres, modtager prototyper og med andre ord er klar over at sælgeren går i gang med arbejdet uden at man som køber reagere så har man dermed accepteret tilbuddet. Ellers må man jo rette misforståelsen med det samme.

Det er endvidere køberen der skal bevise mangler ved det der er leveret, herunder at der ikke er leveret det der er aftalt. Denne bevisbyrde kan kun løftes ved at få en uafhængig sagkyndig til at undersøge det leverede og som kan vurdere hvorvidt det leverede virker eller ej. Hvad angår prisen fremgik den jo af tilbuddet og så skal man naturligvis betale. Har man ikke aftalt en pris skal man som køber i øvrigt betale det som sælgeren kræver medmindre prisen er helt urimelig høj – noget som i øvrigt også ofte kun kan afgøres af en uafhængig sagkyndig.

Den sagkyndiges honorar betales i første omgang den der ønsker syn og skøn, men betales i princippet i sidste ende af den der taber retssagen.

Problemet for min klient var imidlertid at hele tvisten drejede sig om 15.000 kr. Desværre er retssystemet sådan at selvom min klient skulle få medhold i en retssag så vil domstolen fastsætte de sagsomkostninger taberen – her kunden – skulle betale og disse sagsomkostninger fastsættes ofte meget lav da tvisten jo kun vedrører 15.000 kr. Sagsomkostningerne vil derfor desværre langt fra dække min klients udgifter til advokat. Min klient kunne faktisk risikere at stå med et netto tab da de 15.000 kr. + sagsomkostninger næppe vil dække advokatudgifterne!

Herudover skal man være opmærksom på at en retssag trækker store ressourcer også på parterne i retssagen. De skal drøfte sagen med advokaten, fremskaffe en masse dokumentation, tage stilling til alle mulige argumenter fra modparten og så måske bruge en hel dag i retten.

Alt i alt kan det blive meget dyrt at få ret!

Modparten står naturligvis også med en risiko og en masse omkostninger hvis han ikke vil betale, og navnlig hvis sagen tabes, og derfor er det måske muligt at få sagen forligt. Men der skal ikke skrive mange ”advokatbreve” og føres mange forligsforhandlinger før de 15.000 kr. har fået ben at gå på.

Virkeligheden er derfor meget tit at det er billigere at opgive små krav end at føre dem hele vejen igennem domstolssystemet. Det opleves med rette urimeligt men sådan er den økonomiske virkelighed.

Be Sociable, Share!

Opdateret d. 9. september 2008 i kategorien: Diverse . Andre indlæg af

Ingen kommentarer - bliv den første! Skriv kommentar

You must be logged in to post a comment.

Følg kommentarer via RSS

Bøger til selvstændige: